Startuje pomoc suszowa 2024: jakie terminy i STAWKI?Archiwum TPR + canva
StoryEditorKto może dostać pomoc suszową?

Startuje pomoc suszowa 2024: jakie terminy i STAWKI?

28.02.2024., 17:09h
Od 29 lutego 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski na pomoc suszową za straty powstałe w uprawach oraz na użytkach zielonych w 2023 roku. Jednak rolnicy nie mają dużo czasu na złożenie wniosków. Do kiedy mają na to czas? Jakie są stawki pomocy suszowej w uprawach, a jakie na użytkach zielonych?

Startuje nabór wniosków o pomoc suszową i nie tylko

Od 29 lutego do 15 marca 2024 r. rolnicy, których uprawy ucierpiały w ubiegłym roku z powodu suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Pod uwagę brane są także straty w użytkach zielonych.

Kto może dostać pomoc suszową? Jakie straty?

Warunkiem ubiegania się o pomoc są straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Ponadto, pomoc należy się do powierzchni tych upraw, na których wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

TU POBIERZESZ WNIOSEK O POMOC SUSZOWĄ I INSTRUKCJĘ WYPEŁNIENIA

Brak ubezpieczenia upraw obniża stawki pomocy suszowej o połowę

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji na formularz przez nią udostępnionych. Co ważne: rolnicy, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, otrzymają połowę wyliczonych stawek.

image

Warunkiem otrzymania pomocy z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2023 r. są straty w produkcji roślinnej w gospodarstwie powyżej 30%, a w poszczególnych uprawach na poziomie minimum 30%

FOTO: Magdalena Szymańska

Jakie są stawki pomocy suszowej w uprawach?

Stawki pomocy suszoweh wynoszą:

  • 1000 zł/ha uprawy, na której susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP /ha TUZ;

  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada wyżej wymionych zwierząt wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ.

Jakie są stawki pomocy suszowej na użytki zielone?

Obie stawki nie dotyczą wieloletnich użytków zielonych, na których obsada wskazanych zwierząt wynosi poniżej 0,3 DJP/ha, oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu.

W przypadku wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 DJP/ha, dopłata wynosi:

  • 500 zł/ha – jeśli szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu;

  • 250 zł/ha – jeśli wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu.

image
Dopłaty do kukurydzy 2024

Dopłaty do kukurydzy 2024: wnioski tylko papierowe i bez faktur

dr Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. kwiecień 2024 12:01