Fundusz Ochrony RolnictwaEnvatoelements
StoryEditorFOR

Fundusz Ochrony Rolnictwa wchodzi w życie. Kiedy rolnik uzyska odszkodowanie z FOR?

06.06.2023., 16:30h
Od lipca zacznie obowiązywać ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ma ona gwarantować rolnikom rekompensatę w przypadku, gdyby firma skupująca płody rolne nie wypłaciła pieniędzy za nie. Kto i w jakiej kwocie dołoży się do Funduszu? W jakiej sytuacji rolnik będzie mógł wystąpić o odszkodowanie z FOR?

Jak będzie działał FOR?

Opieka nad odrębnym rachunkiem bankowym FOR została przyznana Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Pieniądze z konta funduszu nie będą środkami publicznymi. Płatności za realizowanie przez KOWR zadań dotyczących obsługi FOR będą pobierane z sumy wpłat na fundusz w danym roku w formie ryczałtu 2,5%.

Skąd FOR będzie czerpał przychody?

FOR będzie zaliczał do swoich dochodów następujące płatności:

  • wpłaty na fundusz dokonywane przez podmioty skupujące,
  • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu ministra finansów,
  • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Dla kogo będą pieniądze z FOR?

Wypłat z FOR mogą spodziewać się rolnicy, którzy w wyniku zawartej ze skupującym transakcji nie otrzymali spodziewanej zapłaty, co doprowadziło do ich niewypłacalności.

W jaki sposób będzie ustalana wysokość wypłaty z FOR?

Wysokość wypłaty pieniędzy z FOR będzie wyliczana poprzez ustalenie iloczynu procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, ta, za które rolnik nie dostał pieniędzy, przez co stał się niewypłacalny.

Jaka będzie wysokość wypłat z FOR?

Obecnie nie została podana wysokość stawki rekompensaty. Wiadomo natomiast, że będzie ona określana co roku do 31 maja. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się na podstawie wniosku złożonego przez rolnika do 30 czerwca danego roku przez dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Kto będzie miał obowiązek wpłacania pieniędzy na FOR?

Wpłat na FOR będą musiały dokonywać firmy skupujące, które są podatnikami podatków od towarów i usług. Kwota wpłaty będzie naliczana w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego będzie ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

Co przyniosą zmiany w ustawie o podatku dochodowym?

Po wprowadzeniu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerzony został katalog zwolnień od podatku o kwoty rekompensat wypłaconych na podstawie specjalnej produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali progresywnej lub podatkiem liniowym. Kwoty rekompensat wypłaconych zgodnie z ustawą, za wyłączeniem kwot, które zostały wpłacone w związku z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, będą podlegały zwolnieniu podatkowemu. Ustawa będzie obowiązywała od 1 lipca 2023 r.

Więcej na temat FOR przeczytasz w artykułach: Fundusz Ochrony Rolnictwa nie zda egzaminu? "Rolnik będzie czekał na rekompensatę nawet kilka miesięcy" i Rekompensaty dla rolników z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Kiedy będzie można złożyć wniosek o pomoc?

oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 19:59