Jak nowy rząd chce rozwiązać problemy rolnictwa i wsi? LISTA zadańPlatforma Obywatelska/Facebook
StoryEditorNowa koalicja i jej pomysły na rolnictwo

Umowa koalicyjna podpisana. TOP 9 zmian, jakie czekają rolników

10.11.2023., 16:05h
Wiadomo już, co nowa koalicja rządowa chce zmienić w rolnictwie i na wsiach. W ustaleniach PO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy znalazły się m.in. wprowadzimy maksymalnie 30-dniowego terminu płatności za produkty rolne dla marketów i punktów skupu. Jakie jeszcze pomysły na rolnictwo ma dotychczasowa opozycja?

Powstała nowa koalicja rządowa

W piątek 10 listopada została zaprezentowana umowa koalicyjna między ugrupowaniami, które chcą stworzyć wspólny rząd, czyli Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą tworzoną przez PSL i Polskę 2050 Szymona Hołownii oraz Nową Lewicę.

– Wspólnie deklarujemy utworzenie koalicji na rzecz zbudowania trwałej większości parlamentarnej, wspólnego rządu i naprawy Rzeczpospolitej" – to pierwsze zdania umowy.

– Zobowiązujemy się wspólnie pracować na rzecz poprawy poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa obywatelek i obywateli naszego kraju jako nowoczesnego narodu w sercu Europy, przyjaznego sąsiadom podzielającym nasze wartości, w poszanowaniu tradycji i wartości wywodzących się z naszej kultury i historii.- można przeczytać w dalszej części.

Nowa koalicja rządowa i jej pomysły na rolnictwo

A jakie są konkrety? W porozumieniu, które liczy 12 stron i składa się z 24 ustaleń programowych, jeden został poświęcony kwestii rolnictwa i obszarów wiejskich. Ustalenia te zajmują dokładnie dwa akapity i wśród nich jest część postulatów podnoszonych w ostatnim czasie zarówno przez Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i AgroUnię, której lider dostał się do sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej.

Pomysły na rolnictwo nowej koalicji można streścić do następującej punktów:

 • Wprowadzenie maksymalnie 30-dniowego terminu płatności za produkty rolne dla marketów i punktów skupu;
 • Stworzenie funduszu stabilizacyjnego w celu ograniczenia strat rolników wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników;
 • Budowa nowej infrastruktury magazynowej, w tym portu zbożowego i nowych powierzchni magazynowych, aby uniknąć problemów takich jak niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy;
 • Wprowadzenia obowiązku obowiązek flagowania produktów rolno-spożywczych;
 • Pilnowanie interesów polskiego rolnictwa i przetwórstwa na arenie międzynarodowej;
 • Zwiększenia opłacalności produkcji rolnej przez rozwój potencjału eksportowego do innych państw;
 • Uproszczenie procedur administracyjnych dla rolników;
 • Zachowanie równowagi w odpowiednim rozwoju produkcji roślinnej i bezpośrednio powiązanej z nią produkcji zwierzęcej;
 • Wykorzystanie potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich do produkcji czystej i taniej energii.

Pełna treść fragmentu umowy koalicyjnej dotyczącej rolnictwa znajduje się pod koniec artykułu.

Kto będzie odpowiadał za rolnictwo w nowym rządzie?

Chociaż w umowie koalicyjnej nie pada żadna wzmianka na temat podziału i obsady stanowisk w poszczególnych resortach, to jest niemalże na 100% pewne, że za Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie odpowiadać przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wśród kandydatów na szefa resortu rolnictwa wymienia się chociażby:

 • Stefana Krajewskiego,
 • Zbigniewa Zielewskiego,
 • Mirosława Maliszewskiego,
 • Czesława Siekierskiego.

Umowa koalicyjna i punkt programowy o wsi i rolnictwie

Oto pełnia treść punktu 14 umowy koalicyjnej dotyczącej rolnictwa"

"Strony Koalicji będą współpracować na rzecz zabezpieczenia interesu polskich rolników. Agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do powstania negatywnych zjawisk na rynkach rolnych. Niekontrolowany napływ produktów na nasz rynek spowodował wielomilionowe straty polskich producentów. Dlatego będziemy podejmować działania na rzecz polskich rolników m.in. poprzez budowę nowej infrastruktury logistycznej – takiej jak port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe. Będziemy wspierać polską produkcję np. wprowadzając obowiązek flagowania produktów oraz aktywnie pilnować interesów tego kluczowego sektora na arenie międzynarodowej.

Koalicja opowiada się za rozwojem polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, jako kluczowego dla bezpieczeństwa żywnościowego i pełniącego ważną funkcję społeczną, gospodarczą i środowiskową. Będziemy dążyć do stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych, zwiększenia opłacalności produkcji poprzez rozwój potencjału eksportowego i unormowanie relacji z krajami trzecimi oraz uproszczenie procedur administracyjnych. Kluczowe jest, aby zachować równowagę w odpowiednim rozwoju produkcji roślinnej i bezpośrednio powiązanej z nią produkcji zwierzęcej. Strony Koalicji będą działać na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Będziemy wspierać wykorzystanie potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich do produkcji czystej i taniej energii. Wprowadzimy maksymalnie 30-dniowy termin płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żywności i zapewnimy jego egzekwowanie. Stworzymy fundusz stabilizacyjny w celu ograniczenia strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników.".

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 08:42