Czy KE wróci do obcięcia zużycia pestycdów o połowę?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorUprawa

Czy KE wróci do obcięcia zużycia pestycdów o połowę?

11.04.2024., 11:00h
Eksperci Copa-Cogeca podkreślają, że Komisja Europejska nadal prowadzi politykę wycofywania środków ochrony roślin. – Nie możemy pozwolić na zmniejszanie produkcyjności europejskiego rolnictwa, wprowadzając nieuzasadnione naukowo przepisy – tłumaczył Mateusz Stankiewicz podczas posiedzenia grupy roboczej „Zdrowie Roślin” Copa – Cogeca.

Liczba środków ochrony roślin ograniczona

Komisja Europejska cały czas prowadzi politykę wycofywania środków ochrony roślin, podkreślają eksperci Copa-Cogeca, którzy zastanawiają się, jak można wspomóc rolników w tym problemie. Niestety cały czas może nam grozić powrót do przynajmniej części pomysłów zawartych w kontrowersyjnym rozporządzeniu o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, który był jedną z przyczyny rolniczych protestów w całej Europie.

Podczas ostatniego posiedzenia grupy roboczej „Zdrowie Roślin” Copa – Cogeca wszystkie delegacje pokreśliły brak wystarczającej liczby środków ochrony roślin na rynku europejskim. Znikoma ilość dostępnych substancji aktywnych jest szczególnie odczuwalna w przypadku owoców i warzyw.

Jak sobie radzić z ograniczoną dostępnością śor?

Rozwiązaniem tego problemu może być rozszerzenie etykiet rejestracyjnych o zastosowania małoobszarowe lub wprowadzanie zezwoleń czasowych na wykorzystanie poszczególnych substancji czynnych. W krajach członkowskich brakuje także presji na przemysł fitofarmaceutyczny i instytucje publiczne, które powinny dbać o ilość dostępnych narzędzi i interes rolników.

Czy rolnicy stracą prawo do używania kaptanu?

Niestety Komisja Europejska cały czas prowadzi politykę ograniczenia dostępności substancji aktywnych. Tak jest np. w przypadku kaptanu, który jest cenną substancją czynną dla rolników w całej UE. Odpowiada za skuteczne zwalczanie ważnych patogenów:

  • Venturia,
  • Neonectria,
  • Botrytis,
  • Neofabraea,
  • Penicilium,
  • Glomerella fructicola.

Wniosek o odnowienie kaptanu został złożony w 2014 roku, a uzupełnianie dokumentacji zakończono w 2016 roku. Po kilku spotkaniach w ramach SCoPAFF (Stały Komitet Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz) Austria przesłała Komisji Europejskiej zaktualizowaną ocenę ryzyka sugerującą, że zastosowanie kaptanu na otwartym terenie mogłoby prowadzić do akceptowanego ryzyka przy spełnieniu zasad zawartych w etykiecie produktu. Dalszy los substancji czynnej jest niepewny i zależy od kolejnych posiedzeń SCoPAFF.

– Przy ocenie wszystkich substancji czynnych należy brać pod uwagę szereg czynników. W przypadku braku alternatyw powinniśmy najpierw ograniczać ryzyko wykorzystania substancji, na przykład poprzez implementowanie nowych technologii rolnictwa precyzyjnego. Podobne działania wspierające odnowienie zezwolenia powinniśmy w najbliższej przyszłości podjąć w przypadku produktów opartych o dimetomorf – mówił podczas posiedzenia Mateusz Stankiewicz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Dodatkowo w przypadku wyeliminowania kaptanu Unia Europejska nie powinna importować towarów z krajów trzecich, w których możliwa jest produkcja roślinna z zastosowanie tej substancji. Brak ograniczeń handlowych może spowodować zakłócenie bilansu handlowego i konkurencyjności producentów w UE. 

Jaka będzie przyszłość rozporządzenia SUR?

Na skutek decyzji Komisji Europejskiej nie będzie procedowany podczas prezydencji belgijskiej projekt rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Nie oznacza to, że nie będzie powrotu do przynajmniej części pomysłów zawartych w kontrowersyjnym rozporządzeniu.

– W Polsce są organizowane masowe protesty rolników wynikające z braku działań na poziomie europejskim w kontekście importu produktów rolnych z Ukrainy i Europejskiego Zielonego Ładu. Na poziomie Komisji i Rady Europejskiej musimy zadbać o dobrą umowę ATM, bo dzisiejsze założenia nie są korzystne dla polskiego i europejskiego rolnictwa. Kwestia projektu rozporządzenia SUR pokazała, że KE ławo wycofuje się z tematów, które są trudne w kontekście najbliższych wyborów. Od publikacji projektu rozporządzenia zwracaliśmy uwagę na bezsensowne zapisy o redukcji stosowania środków ochrony roślin, czy obszarów wrażliwych. Nie możemy pozwolić na zmniejszanie produkcyjności europejskiego rolnictwa, wprowadzając nieuzasadnione naukowo przepisy – tłumaczył Mateusz Stankiewicz podczas posiedzenia grupy roboczej „Zdrowie Roślin” Copa – Cogeca.

image
Nowe zasady dobrostanu zwierząt

Unijne wymogi dobrostanu zwierząt są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Czy dalsze zaostrzanie ich ma sens?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2024 05:52