StoryEditorAktualności

Rolnicy spod Torunia rozmawiali z Ardanowskim o zwalczaniu suszy i ASF

10.12.2019., 07:12h
Budowa lokalnych dróg, zmiany w prawie pozwalające rolnikom sprzedawać wyprodukowaną żywność oraz możliwość uruchamiania małych ubojni. Takie zmiany od przyszłego roku mają poprawić byt rodzin wiejskich – mówił Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, podczas spotkania duszpasterstwa rolników, które 30 listopada odbyło się na terenie brodnickiego centrum Caritas. 

Melioracja, dotacje na nawadnianie – jak walczyć ze skutkami suszy? 

Minister nawiązując do suszy w 2019 r. zapewnił o wsparciu rządu dla poszkodowanych rolników poprzez udzielenie rekompensat. Podkreślił, że dla racjonalnego gospodarowania wodą ogromne znaczenie ma uprawa ziemi w sposób zgodny z dobrą praktyką rolniczą, stosowanie nawożenia organicznego, wapnowania oraz poplonów. Bardzo ważne jest też unikanie monokultury upraw, która prowadzi do degradacji gleby. 

Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał o naborze na inwestycje nawodnieniowe można uzyskać 100 tys. zł dotacji w postaci refundacji poniesionych kosztów. Jak zapewnił minister, nabory będą powtarzane cyklicznie, a zakres dotacji ma zostać rozszerzony w PROW 2021–2027 o poprawę melioracji, piętrzenie wód, na co będzie przeznaczone 14 mld zł. 

 

Towarowa giełda rolnicza w Warszawie ruszy w I kwartale 2020 roku

W planach do realizacji ministerstwa na pierwszy kwartał przyszłego roku jest otwarcie towarowej giełdy rolniczej w Warszawie, gdzie będzie prowadzony handel zbożem. Resort opracowuje też projekt portu zbożowego, który ułatwi Polsce eksport zbóż.

ASF i PZŁ: producenci trzody chlewnej kontra dziki 

Nie zabrakło pytań z sali o sytuację w hodowli bydła mięsnego i mlecznego, opodatkowanie tuczu nakładczego oraz ograniczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Najwięcej emocji wśród zebranych budził temat rozprzestrzeniania się ASF i związane z tym obawy producentów trzody chlewnej. Według ministra, wszystko jest pod kontrolą służb, jednak niebywały problem stanowią dziki. 

Polski Związek Łowiecki nie jest zainteresowany racjonalną gospodarką, a dziki coraz częściej bytują na polach niszcząc uprawy. Jeżeli nie wybije się dzików do minimalnego poziomu, Polska nie poradzi sobie z ASF, a kolejne ogniska choroby to będą wielkie dramaty rolników, którzy zlikwidują produkcję – podsumował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. 


  • W corocznych spotkań Duszpasterstwa Rolników i Bractwa Świętego Izydora w Diecezji Toruńskiej uczestniczyło kilkudziesięciu rolników


Marcin Konicz
fot. Marcin Konicz

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. październik 2023 13:30