StoryEditorBydło mleczne

W rok liczba krów w Polsce spadła o ponad 100 tys. sztuk

02.02.2023., 10:02h
Według najnowszych danych GUS-u podsumowujących 2022 rok, pogłowie bydła w Polsce zwiększyło się w stosunku do 2021 o 1,1%. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem się pogłowia cieląt i bydła powyżej 2 lat, jednak nie dotyczy krów. Ich pogłowie zmniejszyło się o 5,1% czyli ponad 117 tys. sztuk. Dodatkowo zmniejszył się eksport polskiego bydła, a znacznie wzrósł import. 

Pogłowie bydła w Polsce w 2022 roku: więcej cieląt, mniej krów i młodzieży

Zgodnie z danymi GUS-u w grudniu 2022 r. całkowite pogłowie bydła, zarówno mlecznego i jak i mięsnego, liczyło 6 448,3 tys. sztuk. Zwiększenie pogłowia o 1,1% w stosunku do 2021 roku wynikało ze wzrostu pogłowia w grupach cieląt oraz bydła w wieku 2 lat i więcej. Jak zmieniły się poszczególne grupy zwierząt?

  • Aż o 7,0% wzrosło pogłowie cieląt (poniżej 1 roku życia). Podobny, bo 6% procentowy wzrost w stosunku do grudnia 2021 r., odnotowało pogłowie bydła w wieku 2 lat i więcej, osiągając liczbę 2 821,2 tys. sztuk
  • Spadło pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat i to aż o 11,3% w stosunku do poprzedniego roku, osiągając 1 698,6 tys. sztuk.
  • Pogłowie krów zmniejszyło się o 117,2 tys. sztuk, czyli 5,1%. W grudniu 2022 r. krajowe pogłowie krów wyniosło 2 171,9 tys. sztuk.

Tablica 1. Pogłowie bydła w grudniu 2022 r.

Wyszczególnienie

12 2022

w tys. sztuk

12 2021=100

06 2022=100

Bydło

6 448,3

101,1

100,1

Cielęta w wieku poniżej 1 roku

1 928,6

107,0

100,7

Młode bydło w wieku 1-2 lat

1 698,6

88,7

101,5

Bydło w wieku 2 lat i więcej

2 821,2

106,0

98,8

w tym krowy

2 171,9

94,9

98,4

Źródło: GUS

Struktura stad w grudniu 2022 roku wyglądała następująco:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 29,9%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 26,3%,
  • krowy – 33,7%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 10,1%.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały trzy województwa:

  • mazowieckie (18,7%),
  • wielkopolskie (18,4%)
  • podlaskie (16,4%).

Jak zmienił się handel zagraniczny bydłem w 2022 roku?

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących handlu zagranicznego, w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2022 r. import bydła wyniósł wzrósł o 29,6% (ok. 119,1 tys. sztuk). O 16,6 % spadł eksport rodzimego bydła, który osiągną poziom ok 28 tys. sztuk.

Jak zmieniły się ceny skupu mleka i mięsa wołowego w 2022 roku?

W grudniu 2022 r. w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 10,92 zł/kg i była wyższa o 16,4% od średniej ceny w roku ubiegłym, natomiast średnia cena skupu mleka w grudniu 2022 r., wynosząca 275,47 zł za 100l była o 49,6% wyższa od rejestrowanej w analogicznym miesiącu 2021 r.

Źródło danych: GUS
Zdjęcie: Unsplash

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. wrzesień 2023 17:05