EFRWP
StoryEditorWIEŚ

Edukacja przyrodnicza w Centrum Współpracy Międzynarodowej

14.10.2023., 10:00h
Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie koło Międzyzdrojów jest miejscem realizacji projektów w dziedzinie ochrony przyrody, nauki, edukacji oraz kultury narodowej. Ważnym zadaniem centrum jest promowanie kultury polskiej i walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego. Realizowane są tam m.in. warsztaty kulinarne i muzyczne, zielone szkoły i zajęcia przyrodnicze, a także wystawy i koncerty.

Projekty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych

Zupełnie Inna Lekcja Przyrody to projekt edukacji przyrodniczej realizowany od 2016 roku. Jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, w szczególności ze szkół zlokalizowanych na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Podczas zajęć, łączących badania terenowe z doświadczeniami i obserwacjami, powadzonymi m.in. w pracowni laboratoryjnej, uczniowie wcielają się w odkrywców i badaczy, by poznawać otaczającą ich przyrodę. Celem zajęć jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

Zajęcia są przygotowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych. Do dyspozycji uczestników projektu oddajemy profesjonalne wyposażenie badawcze, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Centrum Nauki Kopernik.

Zupełnie Inny Uniwersytet Przyrodniczy to projekt skierowany do osób dorosłych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Podczas wykładów połączonych z praktyką badawczą studenci zapoznają się z tematyką przyrodniczą. Celem zajęć realizowanych w ramach projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej i rozwój świadomości ekologicznej wśród osób dorosłych oraz rozwijanie zainteresowania przyrodą, a także kształtowanie postaw proprzyrodniczych. Zajęcia są przygotowane i prowadzone przez pasjonatów, praktyków i ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych.

Międzypokoleniowe Koło Astronomiczne to inicjatywa skierowana do młodzieży i osób dorosłych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy koła na zajęciach zgłębiają wiedzę związaną z astronomią i tematem zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem pochodzącym z terenów zabudowanych. Zajęcia prowadzone są przez przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział Szczecin Ryszarda Siwca i odbywają się w godzinach wieczornych, po zachodzie słońca.

Dla najmłodszych

Przedszkolaki-Przyrodziaki to komponent skierowany do grup przedszkolnych – dzieci w wieku 5–6 lat. Są to zajęcia jednodniowe w wymiarze czasowym do 2 godzin prowadzone w terenie oraz w pracowniach centrum. Zajęcia realizowane są w duchu idei leśnej edukacji stosującej alternatywne metody pracy z dziećmi. Wykorzystują przygodę jako czynnik sprzyjający rozwojowi oraz edukacji.

Projekt edukacyjny „Ochrona Przyrody bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych” jest realizowany przez Fundację EFRWP wspólnie z Wolińskim Parkiem Narodowym oraz Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park). Jest skierowany do szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców z gmin położonych w granicach każdego z parków narodowych graniczących z Wolińskim Parkiem Narodowym lub położonych w jego pobliżu.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej najmłodszych sąsiadów Wolińskiego Parku Narodowego oraz Hortobágyi Nemzeti Park, a także zaangażowanie ich w działania, które pomogą budować pozytywne postrzeganie parku, jego zadań i roli w lokalnej społeczności.

Więcej informacji o projektach realizowanych w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie na stronie: www.centrum-grodno.pl.

Magdalena Szymańska

fot. EFWRP

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 06:23