Coraz mniej czasu na aktualizację danych w IRZplus. Co i do kiedy rolnicy muszą przekazać ARiMR?Canva/ARiMR
StoryEditorIRZplus

Coraz mniej czasu na aktualizację danych w IRZplus. Co i do kiedy rolnicy muszą przekazać ARiMR?

28.11.2023., 12:10h
Już niewiele czasu zostało rolnikom na aktualizację danych w IRZplus. Jeśli ktoś nie uzupełnił jeszcze opisu systemu utrzymywania zwierząt, musi się pospieszyć. Kiedy upływa termin? Jak należy to zrobić w aplikacji? Skąd pobrać formularz do ARiMR?

W styczniu 2023 roku weszła w życie nowa Ustawa o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Nakłada ona na właścicieli zwierząt gospodarskich nowe obowiązki. Na ich wypełnienie zostało już niewiele czasu. Warto się więc pospieszyć, zwłaszcza że zdarzają się przerwy w działaniu aplikacji IRZplus.

Rolnicy mają obowiązek aktualizacji danych w IRZplus

Zgodnie z nową ustawą rolnicy muszą m.in. zaktualizować dane o działalności. Mają na to czas tylko do 6 stycznia 2024 roku.  

- Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 stycznia 2024 r. należy uzupełnić w aplikacji IRZplus w przypadku gatunku bydło, owce i kozy - „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie – „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada” – wyjaśnia ARiMR

ARiMR przypomina, że w przypadku składania wniosku o płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 uzupełnienie powyższych danych jest warunkiem niezbędnym do przyznania dopłat.

Jak rolnik może zaktualizować dane o działalności? Instrukcja i formularz

Uzupełnienia informacji „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie – „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada” w komputerowej bazie danych prowadzonej przez ARiMR można dokonać na dwa sposoby:

  • przez aplikację IRZplus, składając dokument Zgłoszenie działalności z zaznaczonym celem: „zgłoszenia zmiana danych” (w Podręczniku użytkownika aplikacji IRZ plus dostępnym w witrynie ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/70fa499d-653b-448b-b0a2-62b9c98f1f98, w rozdziale 5.1.1. Zgłoszenie działalności, opisano sposób uzupełnienia informacji o systemie utrzymania bydła, owiec, kóz i świń);

lub

Pod ww. adresem zamieszczona jest także instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie numeru działalności. Formularz papierowy może być złożony  przez posiadacza bydła, owcy, kozy lub świni będącego podmiotem prowadzącym działalność o typie siedziba stada, w której prowadzi się: chów, hodowlę lub wypas zwierząt oraz dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stad w celu produkcji mięsa na użytek własny.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. luty 2024 18:31