Pogłowie bydła w UE spadło o 1 mln szt. Polska w TOP 3 producentów wołowiny?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorBydło

Pogłowie bydła w UE spadło o 1 mln szt. Polska w TOP 3 producentów wołowiny?

19.04.2024., 15:30h
Liczba zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej spada. Jakie są tego przyczyny i co taka tendencja oznacza dla Polski?

Ile jest bydła w UE?

Jak poinformował niemiecki portal topagrar.com, z danych zgromadzonych w trakcie przeprowadzania spisów powszechnych w listopadzie i grudniu wynika, że pogłowie w Europie w roku 2023 spadło o 1,3% w porównaniu z rokiem 2022. Aktualnie liczba bydła w UE znajduje się na poziomie ok. 73,8 mln szt.

W którym państwie hoduje się najwięcej bydła?

W roku 2023 liczbę pogłowia konsekwentnie zmniejszały również większe gospodarstwa rolne. Trend ten jest widoczny od kilku lat. W minionym roku największa liczba bydła została odnotowana we Francji, która odpowiada za hodowlę ¼ bydła w UE.

Na jakim poziomie jest hodowla bydła w poszczególnych państwach UE?

Produkcja bydła w roku 2023 w poszczególnych państwach UE znajdowała się na następującym poziomie:

 • Francja – 16,8 mln szt. (spadek o 1,1 mln szt.),
 • Niemcy – 10,8 mln szt. (spadek o 1,5 mln szt.),
 • Irlandia – 6,5 mln szt. (spadek o 0,4 mln szt.),
 • Polska – 6,4 mln szt. (spadek o 0,2 mln szt.),
 • Hiszpania – 6,3 mln szt. (spadek o 2,5 mln szt.),
 • Włochy – 6,0 mln szt. (spadek o 0,8 mln szt.),
 • Holandia – 3,7 mln szt. (spadek o 0,7 mln szt.),
 • Belgia – 2,2 mln szt. (spadek o 2,2 mln szt.),
 • Austria – 1,8 mln szt. (spadek o 1,4 mln szt.),
 • Rumunia – 1,8 mln szt. (spadek o 0,9 mln szt.),
 • Portugalia – 1,5 mln szt. (spadek o 3,3 mln szt.),
 • Dania – 1,4 mln szt. (spadek o 2,1 mln szt.).

Z powyższych danych jednoznacznie wynika, że Polska znajduje się w gronie państw, w których spadek liczby pogłowia bydła jest najmniejszy i wynosi mniej niż 0,5 mln szt. Wiele wskazuje na to, że jeśli taka sytuacja się utrzyma, nasz kraj znajdzie się w czołówce producent bydła UE.

Dlaczego spada liczba pogłowia bydła w UE?

Spadek liczby pogłowia bydła w UE wynika z trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw. Wysokie koszty kupnej paszy oraz oddziaływanie trudnych warunków atmosferycznych na uprawy zaburzają bezpieczeństwo paszowe. Rok 2023 okazał się szczególnie trudny dla państw położonych w Europie Południowej, które zostały w sposób szczególny doświadczone przez suszę. To m.in. dlatego wskaźnik liczby pogłowia bydła w Hiszpanii i Portugalii spadł.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: topagrar.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. maj 2024 04:07