StoryEditorfinanse

Rolnik musi wybrać: albo dopłaty do ubezpieczenia upraw, albo do zwierząt

26.10.2022., 10:10h
Budżet na dopłaty do ubezpieczeń z PROW wynosi ponad 108 mln zł. Wnioski mogą składać  hodowcy zwierząt. Jednak muszą zdecydować, czy wybierają wsparcie w ubezpieczenie hodowli czy upraw. 

Termin wnioskowania o wsparcie do ubezpieczeń mija 31 października

Hodowcy drobiu, świń i bydła, którzy mają prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę, mogą ubiegać się o dopłaty do ubezpieczeń w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski przyjmują powiatowe biura ARiMR a właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do tej pory do Agencji spłynęło 78 wniosków, najwięcej – 13 – w województwie małopolskim.

Termin mija 31 października 2022 roku. Pula środków przeznaczonych na tą dotację wynosi ponad 108 mln zł.

Jakie są zasady wsparcia ubezpieczenia hodowli?

Dopłaty dotyczą ubezpieczeń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych Salmonellą. Dlatego Beneficjenci powinni mieć podpisaną umowę ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.

Okres objęty ubezpieczeniem powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r.

Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej:

  • 1000 sztuk: rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego;
  • 14 sztuk świń;
  • 4 sztuk bydła.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

  • Hodowcy drobiu, świń i bydła, którzy mają prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę.
  • Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski i dana firma jest wpisana do rejestru KRS co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Producenci rolni, którzy są wspólnikami spółki cywilnej.

Jakie kwoty dotacjo hodowca może uzyskać?

Dopłaty wynoszą 70 proc. opłaconej składki, pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc.

Zainteresowani tym dofinansowaniem nie mogą korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

W jaki sposób składać wnioski?

Dokumenty można składać osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. październik 2023 11:30