Locha PlusKatarzyna Sierszenska
StoryEditorLocha plus

Będą dopłaty "Locha plus". Na co rolnicy dostaną pieniądze?

06.06.2023., 14:30h
Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, zapowiedział wznowienie programu "Locha plus", z którego środki będą przeznaczone na dofinansowanie utrzymania loch w celu zapewnienia rozwoju hodowli świń w Polsce.

Kiedy program "Locha plus" będzie dostępny dla rolników?

Minister Telus o planowanym wdrożeniu programu "Locha plus", który, jak wynika z jego słów, jest już w przygotowaniu, poinformował podczas Krajowych Dni Pola w Sielinku. Z relacji polityka nie wynikało jednak, na kiedy zostało zaplanowane wdrożenie pomocy, można jedynie domyślać się, iż faza projektowa jest zaawansowana.

– Kolejnym rozporządzeniem, które już jest w przygotowaniu i mam nadzieję, że to będzie w najbliższych dniach i będę mógł o tym powiedzieć, to jest program "Locha plus", w którym dopłacamy do loch – powiedział Telus.

Ile wynosiło dofinansowanie z "Locha plus" w 2022?

Dofinansowanie z programu "Locha plus" było dostępne dla hodowców trzody chlewnej w roku 2022. Wtedy rolnicy utrzymujący świnie, mogli otrzymać nawet do 500 tys. zł na jedno gospodarstwo. Pieniądze były wypłacane w maksymalnej wysokości 1000 zł za każde 10 prosiąt. Nie istniał również limit składania wniosków, ważne jednak było to, by nie ubiegać się o dofinansowanie dla tej samej sztuki.

Jaki był powód stworzenia programu "Locha plus" w 2022, a jaki w 2023?

Program "Locha plus" w roku 2022 powstał z powodu zagrożenia brakiem płynności finansowej, w którego obliczu stanęli hodowcy świń w czasie epidemii koronawirusa. Obecnie, gdy projekt programu znajduje się jeszcze w fazie przygotowawczej, nie są znane oficjalne powody, dla których ma być on powielony w roku 2023, można jednak się domyślać, że podstawą wypłacenia dofinansowań hodowcom świń będą sutki wojny w Ukrainie i ogólny kryzys w polskim rolnictwie, który wywołała.

Czy program "Locha plus" cieszył się zainteresowaniem rolników?

Rolnicy chętnie korzystali z zaoferowanej przez rząd pomocy finansowej. Rząd wypłacił łącznie 250 mln zł, które trafiły na konta hodowców świń. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło wtedy 33 tys. Wniosków.

Kto mógł ubiegać się o dopłaty z "Locha plus" w 2022?

Wypłaty pieniędzy z programu "Locha plus" w roku 2022 mogli spodziewać się rolnicy, którzy spełniali następujące warunki:

  • mieli nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • byli mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014);
  • zagrażała im utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;
  • w dniu 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo (w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie);
  • zgłosili Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie (urodzonych łącznie we wszystkich siedzibach stada wchodzących w skład gospodarstwa) od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Jakie wsparcia jeszcze szykuje minister Telus dla rolników?

W trakcie swojego wystąpienia minister Telus zapowiedział również zmiany w ekoschematach dla rolników uprawiających do 5 ha zbóż, po których wprowadzeniu rolnik najprawdopodobniej będzie mógł wybrać pomiędzy uczestnictwem w ekoschemacie a ryczałtem.

Więcej na temat zmian w ekoschematach przeczytasz w artykule: Małe gospodarstwa nie dostaną dopłat z ekoschematów? Co w zamian?

Oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. wrzesień 2023 02:48