Ubój świni na użytek własny: czy rolnik może podarować kiełbasę?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorUbój świni na użytek własny

Ubój świni na użytek własny: czy rolnik może podarować komuś kiełbasę?

20.06.2024., 13:30h
Rolnik może przeprowadzić ubój zwierzęcia na terenie swojego gospodarstwa, ale nie może sprzedać ani nawet podarować mięsa np. sąsiadowi. Jak to możliwe?

Wymiana barterowa na wsi jest wciąż powszechna, jednak jak się okazuje, rolnik, który zabił zwierzę nie ma prawa sprzedać ani nawet podarować mięsa osobom trzecim, czyli np. sąsiadowi. Taką odpowiedź otrzymała Lubelska Izba Rolnicza na pismo skierowane do  Wojewódzkiej Lekarz Weterynarii w Lublinie Agnieszki Smyl.

Czy rolnik może ubić zwierzę dla klienta?

Mimo że hodowcy zwierząt mają prawo do ich uboju na własny użytek, to nie mogą wykonać go dla klienta, bo zabraniają tego przepisy. Mogą natomiast przeprowadzić ubój zwierzęcia na użytek własny lub zabić je dla innego rolnika, ale na jego użytek.

Ubój na użytek własny – co to oznacza?

Zgodnie z definicją, ubój na użytek własny oznacza produkcję mięsa przeznaczonego na użytek własny, czyli pozyskiwanie go poza rzeźnią na własny użytek w wyniku odstrzału zwierząt łownych lub ze zwierząt utrzymywanych do 12 miesiąca życia w gospodarstwie:

  • cieląt,
  • świń,
  • owiec,
  • kóz,
  • drobiu,
  • zajęczaków,
  • zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Czy rolnik może podarować sąsiadowi kiełbasę?

Jak wynika z przepisów, rolnik może przeprowadzić ubój zwierzęcia wyłącznie na użytek własny lub rodziny i oznacza to, że nie tylko nie może sprzedać mięsa, ale również podarować go osobom trzecim, czyli np. sąsiadowi.

Ubój na użytek własny – jakie wymagania trzeba spełnić?

Rolnik chcący przeprowadzić ubój na użytek własny musi stosować się do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a przeprowadzając ubój na terenie gospodarstwa do wymagań określonych w przepisach o ochronie zwierząt oraz systemie identyfikacji oraz rejestracji zwierząt i przepisach o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Kiedy rolnik dopuszcza się produkcję mięsa z przeznaczeniem dla klienta?

Okazuje się również, że produkcja mięsa ze zwierząt ubitych na terenie gospodarstwa z przeznaczeniem dla klienta może się odbywać jedynie wówczas, gdy ubój zostanie przeprowadzony w tzw. rzeźniach rolniczych znajdujących się na terenie gospodarstwa, którego posiadaczem jest osoba prowadząca taką rzeźnię. Posiadaczem zwierząt musi być osoba będąca właścicielem rzeźni lub inny hodowca utrzymujący wyżej wymienione zwierzęta w gospodarstwie położonym w obszarze tego samego powiatu, w którym znajduje się rzeźnia.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: LIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 02:00