r e k l a m a

Partner serwisu

Buraki – pierwsza kampania bez kwot

Pieniądze i Prawo Informacje rynkowe
Data publikacji 21.12.2017r.

Pogoda nie sprzyja zbiorom buraków cukrowych, część korzeni pozostaje jeszcze na polach. Problem z wykopkami to jednak nie wszystko, rolnicy narzekają także na niską zawartość cukru w korzeniach. Tymczasem ceny cukru na rynkach światowych są niskie, białego proszku będzie bowiem pod dostatkiem. Zanosi się więc na to, że plantatorzy nie otrzymają w tym roku gospodarczym dodatku do gwarantowanej im przez koncerny ceny skupu.

Różne kursy

r e k l a m aNowe rozwiązania przyjęte do przeliczenia ceny buraków z euro na złotówki uwzględniają kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny lub Narodowy Bank Polski. Krajowa Spółka Cukrowa stosuje średni kurs NBP z września 2017 r. (4,2702 PLN/EUR) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2017/18 dla dodatkowego świadczenia.

Nordzucker oraz Suedzucker posiłkują się średnim kursem EBC z września 2017 r. (4,2693 zł/euro). Pfeifer&Langen Glinojeck oraz Pfeifer&Langen Polska – średnim kursem NBP z roku gospodarczego 2017/18. Pierwsza z wymienionych spółek do czasu wyliczenia kursu średniego stosuje kurs zaliczkowy 4,25 zł/euro, a druga – 4,20 zł/euro.

Warto zaznaczyć, iż inna jest cena buraków kontraktowych, a inna odstawionych poza kontraktacją. Cena tych drugich jest niższa, stawki są bardzo zróżnicowane w zależności od koncernu. Trudno wskazać, ile rolnicy otrzymają za te buraki, ale szacunkowo wyniesie to między 40 a 90 zł/t – dodaje Strachota.
Ponieważ ostateczna cena za buraki odstawione w tegorocznej kampanii będzie znana dopiero w przyszłym roku (rok gospodarczy trwa w przypadku buraków od 1 października jednego roku do 30 września kolejnego), a koncerny już zawierają z rolnikami kontrakty na przyszłoroczne dostawy, wyniki finansowe tegorocznej kampanii będą miały wpływ na decyzje odnośnie rozmiarów uprawy dopiero w 2019 r.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że w Polsce buraki są uprawiane tylko do przerobu na cukier, tak więc to koncerny cukrowe ustawiają kontraktacje pod swoje zapotrzebowanie. Ewentualne wahania w wielkości areału zależą więc głównie od decyzji koncernów, chyba że rolnicy stwierdzą, że uprawa nie przynosi im już oczekiwanego dochodu – komentuje Rafał Strachota.

Koszt uprawy 1 dt buraka cukrowego w bieżącym roku wynosi ok. 15 zł. Płatność do powierzchni upraw buraków to 1563,46 zł/ha buraków kontraktowanych.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 3 stron.

Czytaj dalej

Poprzednia strona

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a