r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Czy ustawa o handlu detalicznym wyprowadzi sprzedaż jaj, dżemów i serów z podziemia?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 30.01.2017r.

Na wsi kwitnie sprzedaż jaj, kur, dżemów i twarogów z gospodarstwa. Wielu mieszkańców ma kogoś bliskiego w mieście, więc nietrudno rozprowadzić wiejskie skarby wśród miastowych. Nabywcy są także wśród „swoich”, ponieważ wiele gospodarstw zrezygnowało z utrzymywania drobiu na rosół lub jajka czy krowy na mleko. Inną sprawą jest, że z reguły odbywa się to nielegalnie.

r e k l a m a

Pomimo wielu zapowiedzi zmian i uproszczenia przepisów nie wprowadzono regulacji, które by zachęcały do zalegalizowania takiej działalności. Czy poradzi sobie z tym rolniczy handel detaliczny?

Konieczna rejestracja

Od 1 stycznia 2017 r. rolnicy mogą sprzedawać produkty żywnościowe ze swojego gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jest to nowa forma sprzedaży, obok sprzedaży bezpośredniej oraz MOL-i. Od sprzedaży bezpośredniej różni się głównie tym, że pozwala na sprzedaż produktów przetworzonych, pod warunkiem, że nie odbywa się na skalę przemysłową i nie jest kierowana do zakładów detalicznych, na co pozwala sprzedaż bezpośrednia. Co jednak istotne, rolnik chcący sprzedać produkty nieprzetworzone powinien nadal to robić w ramach sprzedaży bezpośredniej. Choć rolniczy handel detaliczny nie wymaga zakładania działalności gospodarczej i zatwierdzania, trzeba go zarejestrować.

W przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego trzeba się zgłosić do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. To samo dotyczy zamiaru produkcji i sprzedaży żywności złożonej, czyli zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć na piśmie wniosek do powiatowego lekarza weterynarii o wpis zakładu do rejestru. Jeśli planuje się wytwarzanie i sprzedaż żywności pochodzenia niezwierzęcego, trzeba się zarejestrować u powiatowego inspektora sanitarnego.

Podobnie jak przy prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej, rolnicy zamierzający prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie muszą sporządzać projektu technologicznego, czego wymaga MOL.
„Uproszczone” wymagania higieniczne.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego należy spełnić przede wszystkim wymagania unijne. Chodzi o Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia.

Jak informuje resort rolnictwa, przepisy tego rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Niemniej jednak, powinny być stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę. Przepisy przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III wymienionego powyżej rozporządzenia. Chodzi na przykład o wykorzystanie sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w domowej kuchni. Są to uproszczone wymagania higieniczne.

Resort rolnictwa zwraca uwagę, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu. W praktyce jednak wszystko zapewne będzie zależało od podejścia inspekcji, które będą to kontrolować. Z doświadczenia wiadomo, że przy dużej ogólności przepisów inspekcja może znaleźć uchybienia wszędzie.

Jakie warunki trzeba zapewnić?

r e k l a m a

We wspomnianych uproszczonych wymaganiach higienicznych napisano, iż pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, mają być tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki. Zaznaczono w nim także, aby w szczególności i w miarę potrzeby były dostępne odpowiednie urządzenia do utrzymania właściwej higieny personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami). Powierzchnie pozostające w kontakcie z żywnością muszą być zaś w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i – w miarę potrzeby – dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów. Zwrócono także uwagę na zapewnienie warunków do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu. Uproszczone wymagania higieniczne zawierają także zapis o konieczności dostępu do gorącej i zimnej wody pitnej oraz posiadania warunków dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i niejadalnych substancji i odpadów jak również dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności. Jednym z wymogów jest też umieszczanie środków spożywczych w taki sposób, aby unikać zanieczyszczenia.

Co ważne, rolnicy wprowadzajacy do obrotu żywność wytwarzaną w pomieszczeniach innych niż używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, którzy będą prowadzić rolniczy handel detaliczny, są zobowiązani do spełniania wymagań, jakie musi spełnić każdy inny podmiot prowadzący produkcję żywności w podobnych warunkach lokalowych.

Nie więcej niż

Ilość żywności sprzedawanej w ramach handlu detalicznego musi być przez rolnika dokumentowana. Rejestrować trzeba datę sprzedaży oraz ilość i rodzaj sprzedanej żywności, jak również przychód z niej osiągany. Dokumentacja jest istotna, ponieważ nałożone są tutaj kryteria ilościowe. Określa je Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 16 grudnia 2016 r. Roczne normy ilościowe są ustalone oddzielnie dla:

  • surowców pochodzenia niezwierzęcego (np. warzywa, owoce, zboża, zioła, grzyby),
  • żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (np. przetwory, pieczywo, oleje, gotowe posiłki);
  • surowców pochodzenia zwierzęcego (np. mleko, jaja);
  • produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce (np. mięso, kiełbasa, ser).

Na przykład roczny limit dla dżemów owocowych wynosi 3400 kg, pierogów – 2000 kg, świeżego mięsa wieprzowego – 2300 kg, a drobiowego – 2100 kg. Są to dość wysokie limity.  Ten, który zmieści się w ich górnych granicach, może mieć problem z zachowaniem progu dochodowego (20 tys. zł rocznie), który zwalnia go z płacenia podatku od takiej sprzedaży.

Załóżmy, że rolnicy zdecydowali się na hodowlę i sprzedaż świeżego mięsa brojlerów kurzych. W ramach rocznego limitu (2100 kg) mogą sprzedać mięso z około 840 brojlerów o średniej wadze 2,5 kg. Gdy kilogram wycenią na 10 zł, już przekraczają próg zwolnienia z podatku. Przepisy przewidują, że tacy rolnicy mogliby skorzystać z 2-procentowego ryczałtu. Kto jednak  i w jaki sposób będzie sprawdzał, kiedy dojdzie do przekroczenia? – niewiadomo. Pojawia się tutaj jeszcze jedno ale – gdy rolnik będzie chciał ubić te zwierzęta u siebie musi zarejestrować sprzedaż bezpośrednią. Czy zatem ma sens, aby dzielił kurczaka i sprzedawał mięso w ramach rolniczego handlu detalicznego, skoro w ramach sprzedaży bezpośredniej może sprzedać całego?

Przy analizie przepisów regulujące rolniczy handel detaliczny pojawia się wiele wątpliwości.  W inspekcjach go nadzorujących  trwają szkolenia personelu. Zanosi się jednak na to, że nowe przepisy zamiast porządkować handel żywnością jeszcze bardziej go skomplikują.

dr Magdalena Szymańska

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody