Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Dzierżawa gruntów pod elektrownie słoneczne

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.05.2018r.

Coraz więcej czytelników pyta o udostępnianie gruntów pod budowę i utrzymywanie elektrowni słonecznej. Piszemy o tym, na co należy zwrócić uwagę w umowach oferowanych przez inwestorów, aby ich podpisanie nie przyniosło więcej strat niż zysku.

W przypadku gdy w danej gminie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, oznacza to, że wykorzystywanie gruntów o charakterze rolniczym pod inwestycję fotowoltaiczną jest możliwe po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

r e k l a m aCzynsz i inne koszty

Rozpoczęcie budowy łączy się często z wyłączeniem gruntów z produkcji zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W zależności od klasy gruntów i pochodzenia organicznego albo mineralnego, mogą to być wysokie opłaty albo ich brak. Dlatego istotne jest postanowienie w umowie, że wszystkie koszty związane, np. z podziałem geodezyjnym, wpisami w księdze wieczystej, kosztami wyłączenia gruntów z produkcji obciążają dzierżawcę.
Kolejne istotne postanowienie dotyczy czynszu dzierżawnego. Ważne, aby czynsz był uiszczany od początku zawarcia umowy. Niektóre kontrakty wskazują bowiem, że czynsz będzie uiszczany dopiero od momentu produkcji energii, co jest bardzo niekorzystne dla rolnika. Czynsz może być płatny rocznie, kwartalnie, półrocznie czy miesięcznie. W tym zakresie strony mają dużą swobodę. Istotne, aby nie było okresów bez czynszu, czy z niższym świadczeniem. Jeżeli dzierżawca nie będzie płacił czynszu, można skorzystać z wypowiedzenia.

Według art. 703 k.c., jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę, udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Natomiast nie są korzystne zawarte w niektórych umowach postanowienia, że wydzierżawiający zrzeka się korzystania z przysługującego mu prawa zastawu, o którym mowa w art. 670 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego oraz w art. 701 Kodeksu cywilnego. Warto przypomnieć, że art. 701 k.c. wskazuje, że do rzeczy ruchomych objętych ustawowym prawem zastawu wydzierżawiającego należą także rzeczy służące do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, jeżeli znajdują się w obrębie przedmiotu dzierżawy.

Istotne jest także postanowienie, że wydzierżawiającemu corocznie przysługuje prawo waloryzacji, a za okres demontażu powinien przysługiwać czynsz w takiej samej wysokości, jak w czasie działania elektrowni słonecznej.  • Za grunt wydzierżawiony pod elektrownię słoneczną płaci się podatek od nieruchomości, nie rolny

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a