Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Gdzie znaleźć formularze na sprzedaż i nabycie ziemi?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 13.06.2016r.

Czy są już dostępne formularze, na jakich należy wystąpić o zgodę ANR na sprzedaż lub nabycie nieruchomości rolnych? Jakie dokumenty należy załączyć?

Tak, na stronie internetowej ANR są już dostępne formularze wniosków dotyczące zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości rolnych. Są określone w dokumencie ANR „Informacje i załączniki wymagane do wniosku o zgodę Prezesa ANR na nabycie nieruchomości rolnej, o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r.” (www.anr.gov.pl).

r e k l a m a

Zgodnie z nim do wniosku składanego przez zbywcę nieruchomości rolnej trzeba załączyć dokumenty potwierdzające, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty, o których mowa w ust. ust. 1 i 3 art. 2a ustawy (przede wszystkim rolników indywidualnych). Chodzi tutaj o oświadczenie zbywcy w powyższym zakresie oraz inne dokumenty, np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, internecie itp.

Poza tym – w świetle powyższych informacji ANR – dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Według Agencji są to założenia do prowadzenia działalności rolniczej wraz z opinią ODR, informacja o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełnienia lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinia organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej. W przypadku osoby prawnej rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej można ustalić np. na podstawie statutu działalności osoby prawnej oraz kwalifikacji osób zatrudnionych przez osobę prawną, które prowadzić będą działalność rolniczą.

Zgodnie z omawianym dokumentem ANR, osoba fizyczna zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne powinna załączyć do wniosku:

  1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy albo urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego udzielenie, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pomocy unijnej (głównie premii dla młodego rolnika), a termin na ich uzupełnienie jeszcze nie upłynął;
  2. dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (np. założenia do prowadzenia działalności rolniczej wraz z opinią ODR, informację o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełnienia lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinię organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej);
  3. oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Należy także dodać, że z powyższego dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej ANR wynika, że wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na położenie nieruchomości. 

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a