r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Pół miliona złotych dotacji na rozwój usług rolniczych – na jakich zasadach?

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 30.09.2019r.

Rolnicy, którym sprawdziło się świadczenie usług rolniczych i chcą rozwinąć tę działalność, będą mieli szansę na dofinansowanie. We wrześniu uruchomiono nabór wniosków na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

r e k l a m a

Do wzięcia będzie 500 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów inwestycji. Co jednak ważne, wsparcie jest przewidziane tylko dla tych rolników, którzy świadczą już usługi rolnicze. 

Kto może otrzymać wsparcie na świadczenie usług rolniczych?

Przepisy wskazują, iż jest ono przewidziane dla tych, którzy od co najmniej 2 lat (do tego okresu wlicza się również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone) poprzedzających miesiąc złożenia wniosku prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonych zakresach. Są to działalności ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod kodami:

 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Nie przewidziano dofinansowania na założenie firmy świadczącej usługi rolnicze. Wsparcie to jest także niedostępne dla rolników, którzy skorzystali z dofinansowania z „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2007–2013.

Jest natomiast otwarte dla tych, którzy rozpoczęli świadczenie działalności usługowej (wspomagającej produkcję roślinną albo chów i hodowlę zwierząt, albo następującą po zbiorach), korzystając z dofinansowania w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

O te pieniądze nie mogą wnioskować również ci, którzy co prawda, świadczą wskazane powyżej usługi, ale nie są w stanie wykazać się fakturami lub wydrukiem z kasy fiskalnej, że wykonali je na kwotę minimum 20 tys. zł brutto i nie mniej niż 10 tys. zł brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Uwaga na nowe terminy! Co i kiedy wiąże się z otrzymanym wsparciem?

r e k l a m a

Przepisy zakładają, że inwestycje do 250 tys. zł realizuje się w jednym etapie, większe w dwóch, a leasing – maksymalnie w pięciu. Jednak pojawił się projekt zmian przepisów, w których proponuje się skrócenie czasu realizacji operacji. W przypadku operacji jednoetapowej jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność końcową miałoby nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku natomiast operacji dwuetapowych – 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Skróceniu (z 24 miesięcy na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy) miałby ulec także termin na złożenie wniosku o płatność pośrednią. Natomiast w przypadku leasingu wniosek o płatność pośrednią miałby być składany w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową miałoby nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rolnik, który otrzyma dofinansowanie na rozwój usług, będzie musiał prowadzić ewidencję wszystkich transakcji dotyczących wsparcia. Jest również zobowiązany do osiągnięcia w trzecim roku w wyniku dokonanego zakupu minimum 30% przychodów ze sprzedaży usług – w stosunku do założeń biznesplanu.

W sytuacji gdy planowany zakup przewidziany w zestawieniu rzeczowo-finansowym przekroczy 30 tys. euro, będzie trzeba przeprowadzić postępowanie ofertowe. Zasady szacowania wartości zadania zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR. 

Jeżeli operacja będzie współfinansowana kredytem lub pożyczką, rolnik nie będzie musiał dołączać do wniosku kopii promesy lub kopii umowy kredytowej bądź pożyczkowej. 

Wprowadzenie zniesienia warunku, z którego wynika, że beneficjent zobowiązany jest do przedkładania sprawozdania z realizacji operacji po 12 i 36 miesiącach od dnia dokonania przez ARiMR płatności końcowej.

Umowa o dofinansowanie może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron. Modyfikacje nie mogą spowodować jednak zwiększenia określonej w umowie kwoty pomocy zmiany celu operacji ani zmiany założeń osiągnięcia i utrzymania wielkości oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej mającej wpływ na przyznanie pomocy w związku z uzyskaną liczbą punktów. Proponuje się wprowadzenie możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność na którymkolwiek etapie realizacji operacji. Przy czym czas wydłużenia realizacji operacji nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy, a złożenie wniosku o płatność końcową nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. 
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc można otrzymać na:

 • zakup, także w formie leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

a) przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania, szarpania słomy i roślin oraz ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług;

 • wdrożenie systemu zarządzania jakością;
 • pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu;
 • opłaty za patenty i licencje;
 • koszty ogólne, np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto).

 

Minimum trzy punkty

O kolejności przysługiwania pomocy zadecyduje liczba punktów. Punktowane będą inwestycje:

 • innowacyjne (2 pkt) – jeżeli największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • wpływające korzystnie na ochronę środowiska i oszczędność zasobów, w tym wody i energii (2 pkt); 
 • realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0–3 pkt); jeżeli miejsce realizacji operacji znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu, w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi: 

– powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych – przyznaje się 3 pkt,

– powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 2 pkt, 

– powyżej 25% i nie więcej niż 50 – 1 pkt. 

Dodatkowe 2 pkt będzie mógł uzyskać wniosek rolnika, który nie skorzystał w poprzednim PROW z działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. 

Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli wniosek otrzyma mniej niż̇ 3 pkt. 

 

Magdalena Szymańska
fot. Magdalena Szymańska

 

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody