Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnik kupił używaną maszynę rolniczą z wadami. Jakie ma prawa?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 23.06.2019r.

Kupiłem używaną maszynę rolniczą, która ma wady fizyczne i nie mogę z niej korzystać. Czy przysługują mi z tego tytułu jakieś uprawnienia?

Artykuł 568 § 1 k.c. wskazuje, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wadę fizyczną stwierdzi się przed upływem 2 lat. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona do nie mniej niż roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

Paragraf 2 k.c. wskazuje, że roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 (2 lata lub w przypadku używanej ruchomej rzeczy – minimum rok).

r e k l a m a

Według § 3, w terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli żądał on wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

Artykuł 556 k.c. § 1 wskazuje, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, czyli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

Artykuł 557 § 1 k.c. wskazuje, że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Artykuł 560 § 1 k.c. określa, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Artykuł 561 § 1 k.c. wskazuje, że kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy przedmiot do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. Natomiast gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.


Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a