• Po naszej publikacji rolnik pomaga rolnikom

  • ?
  W numerze 40 TPR opisywaliśmy dramatyczną sytuację rolników i mieszkańców wsi, przez które w sierpniu tego roku przetoczyły się nawałnice. Huragan zrywał dachy, niszczył zabudowania oraz plądrował plantacje roślin uprawnych. Mieszkańcy ze skutkami żywiołu musieli zmagać się sami. Mimo chętnie składanych przez władze obietnic o hojnych formach pomocy, faktycznie w połowie września żadna z nich nie była jeszcze realizowana. Wszystko, dlatego, że aby móc się ubiegać o rządowe wsparcie lub też działanie przewidziane do odbudowy gospodarstw i produkcji rolnej z PROW, trzeba było mieć protokół strat sporządzony przez odpowiednie komisje. Procedura ich wykonania jest dosyć złożona, zawiła i przede wszystkim długotrwała.
 • Po nawałnicy, nawałnica obietnic

  • ?
  W nocy z 11 na 12 sierpnia przez Pomorze przetoczyła się zalewająca uprawy rolne, zrywająca dachy i łamiąca drzewa, potężna nawałnica. Żywioł wyrządził ogromne straty, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Kiedy wiatr ucichł a pioruny przestały grzmieć, ruszyła  akcja pomocy poszkodowanym. Rozpoczął się też swoisty telewizyjny festiwal obietnic.
 • Długo omijały nas kataklizmy. Do czasu

  • ?
  Można o ochotniczych strażach pisać przez pryzmat ich historii. Można też przez pryzmat wydarzeń obecnych. Można, a nawet trzeba – kiedy dzieje się tak, jak trzy tygodnie temu w pomorskim Rytlu. Gdyby nie tamtejsi druhowie, wiele akcji ratowniczych nie byłoby tak skutecznych, a ofiar nawałnicy mogłoby być więcej.
 • Pomoc dla rolników po nawałnicach: tysiąc złotych na hektar upraw, dwa tysiące na hektar lasu

  • ?
  Rząd chce przeznaczyć 200 mln euro na pomoc dla rolników poszkodowanych przez nawałnicę. To jedno z założeń pakietu pomocowego przedstawionego w piątek, 25 sierpnia 2017 r. w Bydgoszczy przez Ryszarda Zarudzkiego, wiceministra rolnictwa. Wiceminister Zarudzki zapowiedział wsparcie ze środków unijnych, jak i budżetu krajowego.
 • Pomoc dla rolników po nawałnicach: więcej pieniędzy, mniej formalności

  • ?
  Wiadomo, na jaką pomoc mogą liczyć osoby poszkodowane wskutek nawałnic przy remoncie lub odbudowie uszkodzonych bądź zniszczonych budynków. Zasady jej przyznawania z budżetu państwa zatwierdził 17 sierpnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc finansowa przysługuje niezależnie od dochodów rodziny, a także niezależnie od odszkodowania z ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Jakie kredyty i ulgi dla rolników poszkodowanych przez nawałnice?

  • ?
  Rolnicy poszkodowani w sierpniowych nawałnicach oprócz zasiłku na odbudowę budynków będą mogli skorzystać z preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji. KRUS umożliwia także odroczenie lub umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne, gminy powinny udzielać ulgi w podatku rolnym, a ANR odroczyć lub rozłożyć na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy.
 • Długoterminowa prognoza Józefa Gorella: W listopadzie pierwszy atak zimy

  • ?
  – Z mojej poprzedniej długoterminowej prognozy pogody wynikało, że okres słonecznej pogody w sierpniu utrzyma się do końca pierwszej połowy miesiąca. W rzeczywistości ten okres się skrócił, a efektem były nawałnice, które wyrządziły ogromne straty m.in. w woj. kujawsko-pomorskim. Niestety to jeszcze nie koniec tegorocznych nawałnic – informuje Józef Gorell – emerytowany rolnik z Cieszyna w gminie Sośnia, meteorolog pasjonat.
 • Cud nad Brdą

  • ?
  Powiat chojnicki i okolice  dotknęła największa wichura od kilkudziesięciu lat. Zginęli ludzi. Zaś straty wstępnie liczone są w miliardach złotych. Zniszczone  i uszkodzone domy, a także budynki gospodarcze, padłe zwierzęta oraz setki hektarów lasu powalonego przez żywioł. Mówi się, że usunięcie skutków wichury – szczególnie w lasach – potrwa nawet trzy lata. Poszkodowanym pomaga cała Polska, ochotnicy przyjeżdżają dosłownie z całego kraju i dla wszystkich starcza pracy – oczywiście ta praca ma społeczny wymiar.
 • Żywioł bezlitosny dla Borów Tucholskich

  • ?
  Nawałnice były tak gwałtowne, że potężne drzewa przez wiejący wiatr były łamane jak zapałki. Huragan zmiatał z powierzchni ziemi gęste sosnowe bory, niszczył pokrycia dachowe i wyrządzał znaczne szkody w budynkach mieszkalnych. Najgorzej sytuacja wyglądała w miejscowości Rytel w gminie Czersk, w powiecie chojnickim. Żywioł wyrządził szkody także w zachodnich i północnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.