Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak pomóc rolnikom pokrzywdzonym przez suszę

Uprawa Inne rośliny
Data publikacji 03.07.2018r.

W województwie podlaskim, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rolników szacuje się, iż plon zbóż ozimych ze względu na suszę, na dobrych glebach będzie obniżony o 30–40%, a na glebach słabszych będzie obniżony o 50 do 70%.

Najgorzej na użytkach zielonych

Zboża jare są obecnie w fazie rozwoju, która jeszcze daje minimalną szansę poprawy plonu przy założeniu optymalnych opadów. Należy szacować w tych uprawach prognozowaną utratę plonu na glebach ciężkich do 30%, a na glebach słabszych o 50%.

r e k l a m aNajbardziej dramatycznie przedstawia się jednak sytuacja w użytkach zielonych założonych na gruntach ornych i na słabszych glebach. Utrata I pokosu sięgała strat od 30 do 40%, a obniżenie strat plonu II pokosu prognozuje się na poziomie dochodzącym do 80%. Korzystniej przedstawiała się sytuacja na użytkach zielonych na glebach podmokłych. Strata plonu I pokosu wynosi tam około 20%, a straty prognozowane przy II pokosie wynoszą około 40%.

Należy też założyć, iż plantacje kukurydzy są w słabej kondycji, a plon nie osiągnie wyników optymalnych lub średniorocznych.

Należy ogłosić stan klęski żywiołowej

Apelujemy do wojewody podlaskiego o złożenie zgodnie z ustawą wniosku do prezesa Rady Ministrów o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej ze względu na suszę w rolnictwie. Jednocześnie apelujemy do samorządów gminnych o składanie wniosków do urzędu wojewódzkiego o powoływanie Komisji ds. szacowania strat w uprawach ze względu na klęskę suszy.

Wnioskujemy do ministra rolnictwa o zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego o maksymalne poziomy limitów na II półrocze 2018 roku. W związku z drastycznym podwyższeniem cen paliw, w szczególności oleju napędowego, następuje wzrost kosztów produkcji rolnej. Sytuacja ta odbija się na pogorszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa na wspólnotowym rynku. W mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej dopłaty do paliwa rolniczego są jednym z istotnych narzędzi polityki krajowej wpływającej na obniżenie kosztów produkcji rolniczej w danym państwie. W wydatkach budżetu państwa na rolnictwo w 2018 roku, w części 83 rezerwy celowe pod poz. 7 w ramach dopłat do paliwa rolniczego, zaplanowano kwotę 860 mln złotych. Strona rządowa przyjęła limit ilości paliwa na 1 ha na poziomie 86 litrów, przy zwrocie podatku akcyzowego w wysokości 1 zł do limitu litrów. Przekłada się to na dopłatę 86 złotych na 1 ha użytków rolnych.

Już wówczas postulowaliśmy, iż w miarę rzeczywisty limit litrów zużycia paliwa na 1 ha, to wielkość 128 litrów, a zwrot akcyzy na poziomie 1,30 zł do 1 litra. Proponowana więc kwota dopłaty do paliwa rolniczego wynosiłaby 166 zł. Na tym poziomie nie miałaby już charakteru jałmużny, a realnego narzędzia. Stąd postulujemy, aby dokonać zmian w budżecie państwa.  • Susza doskwiera nawet kukurydzyArtykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a