Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

500 złotych stypednium dla studentów ze wsi. Jak je zodbyć?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
500 złotych stypednium dla studentów ze wsi. Jak je zodbyć?
Wiadomości Dotacje
Data publikacji 15.07.2020r.

Zdolni, ambitni maturzyści ze wsi i małych miejscowości pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować, mogą starać się o stypendia pomostowe.

500 złotych stypendium dla uzdolnionej młodzieży ze wsi

Program stypendialny jest dostępny na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl. W roku akademickim 2020/2021 można składać wnioski na dofinansowanie nauki na pierwszym roku studiów – stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Kto może ubiegać się o stypendium?

r e k l a m a

O stypendium może starać się każdy maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:
  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym, tj. uzyskał odpowiednią liczbę punktów zgodną z wymaganiami programu,
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
  • pochodzi z niezamożnej rodziny, tzn. takiej, w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto.

Dodatkowe warunki do spełnienia dla przyszłych stypendystów

Ponadto osoba starająca się o wsparcie powinna spełnić jeden z poniższych warunków:
  • pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR lub
  • być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub
  • być członkiem rodziny wielodzietnej lub wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub
  • mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu (lista organizacji dostępna jest na stronie podanej do rekrutacji).

Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium mogą aplikować kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

r e k l a m a

Rekrutacja do programu przebiegać będzie online na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a