Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czego komornik nie może zabrać zadłużonemu rolnikowi?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Czego komornik nie może zabrać zadłużonemu rolnikowi?
Wiadomości Prawo
Data publikacji 24.11.2021r.

Sejm uchwalił 2 listopada br. Ustawę o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego. Przeniesienie regulacji do k.p.c. spowoduje, iż przepisy dotyczące zwierząt i przedmiotów, które należą do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, ale nie podlegają egzekucji będą lepiej usystematyzowane.

r e k l a m a

Nowe przepisy zadowolą rolników

Sejm uchwalił 2 listopada br. Ustawę Ustawa o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego. Po zakończeniu ścieżki legislacyjnej i wejściu w życie nowelizacji starci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Przeniesie regulacji do k.p.c. spowoduje, iż regulacje dotyczących zwierząt i przedmiotów, które należą do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, ale nie podlegają egzekucji będą lepiej usystematyzowane.

Ponadto projektowana ustawa przyczyni się do większej spójności systemu prawa i zarazem wzmocnienia ochrony gwarantowanej rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne. Treść proponowanych przepisów niemal wiernie odzwierciedla postanowienia zawarte w rozporządzeniu. Zmieni się jednak termin przewidziany na wydanie przez właściwą izbę rolniczą opinii co do zasadności wyłączenia spod egzekucji nadwyżki inwentarza żywego bądź przedmiotów w ilości większej niż wynika to z przepisów art. 8291¹ k.p.c. Wydłużenie tego terminu z 14 do 21 dni ma urealnić możliwość wydania opinii. Jest to o tyle ważne, ponieważ jeśli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa, nie będą one podlegały egzekucji. Nie będzie też przepisu przewidującego, że przepisów określających wyłączenia spod egzekucji nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez dłużnika. Z Kodeks postępowania cywilnego zniknie też art. 830. W sytuacji, gdy sam kodeks będzie regulował jakie przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo nie podlegają egzekucji, zbędny jest zapis, ze Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Finansów ureguluje to rozporządzeniem. W wyniku nowelizacji po art. 829 w k.pc. zostaną dodane art. 829¹–829⁴.

Czego rolnikowi nie będzie mógł zabrać komornik?

W art. 829¹ pojawi się zapis mówiący o tym, iż jeżeli zobowiązanym jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegają również:

 • stado podstawowe zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych oraz innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;

 • zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;

 • stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;

 • zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;

 • rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;

 • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

 • silosy na zboża i pasze;

 • zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;

 • materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;

 • zapasy opału na okres 6 miesięcy;

 • nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;

 • zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1–4, do najbliższych zbiorów;

 • podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;

 • zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;

 • budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;

 • budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

Magdalena Szymańska
fot. K. Janisławski

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody