Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Do 5 tys. zł dla kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich działających w ramach OPP

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Do 5 tys. zł dla kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich działających w ramach OPP
Wiadomości Dotacje
Data publikacji 25.08.2020r.

Organizacje pozarządowe, takie jak np. kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, gminne związki rolników, mogą wnioskować o udzielenie jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł w ramach tarczy antykryzysowej. O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Na co można przeznaczyć do 5 tys. zł w ramach pożyczki?

Pieniądze można wykorzystać na prowadzenie działalności, na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Z kolei te przychody nie mogą być większe niż 100 tys. zł. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

r e k l a m a

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji lub przez platformę Praca.gov.pl.

Pożyczka jest zwrotna czy bezzwrotna?

Jeżeli organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki, nie będzie musiała jej zwracać. Inaczej stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku. Pożyczkę trzeba spłacić w ciągu 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty nastąpi po trzymiesięcznym okresie karencji.

r e k l a m a

Cała kwota od razu trafi na wskazane konto

Przyznana pożyczka zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu wniosku i umowy przez urząd pracy. Otrzymanie pożyczki przyspiesza złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W przypadku wniosku papierowego czas ten może być dłuższy i wymagać osobistego kontaktu z urzędem.

Pomoc nie może być udzielana po 31 grudnia 2020 roku.

Magdalena Szymańska
Fot. arch. red.

Widziałeś już nasze video "Ostatni TPR redagowany przez Krzysztofa Wróblewskiego. A w nim m.in. o gniewie rolników"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a