Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje dla młodych rolników – jest nowy termin naboru

Dotacje dla młodych rolników – jest nowy termin naboru
Wiadomości Pieniądze dla rolników
Data publikacji 21.05.2021r.

Młodzi rolnicy mają więcej czasu na składanie wniosków o premię dla młodych rolników. Teraz mogą się oni ubiegać o premię do końca czerwca. Zatem termin na składanie wniosku został wydłużony o miesiąc.

Premie dla młodych rolników - kto może ubiegać się o pomoc finansową?

O „Premie dla młodych rolników” mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

r e k l a m a

Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć - najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. Innym warunkiem, który rolnik musi spełnić jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

r e k l a m a

150 tys. zł dla młodego rolnika

W ramach premii dla młodych rolników można otrzymać 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu).

W co młody rolnik musi zainwestować?

Rolnicy korzystający z dotacji dla młodego rolnika muszą minimum 70 procent otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe, natomiast jeśli chodzi o właścicieli małych gospodarstw jest to min. 80 proc.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Michał Czubak
Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a