Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ile hektarów dzierżawionych przez Top Farms Głubczyce wróci do rolników?

Zuzanna Ćwiklińska
Kategoria: Wiadomości
Ile hektarów dzierżawionych przez Top Farms Głubczyce wróci do rolników?
Wiadomości
Data publikacji 21.10.2022r.

KOWR poinformował, że dzierżawione przez Top Farms Głubczyce grunty rolne wrócą do dyspozycji Skarbu Państwa i zostaną przekazane rolnikom indywidualnym. Gdzie dokładnie znajdują się te działki? Ile mają hektarów?

KOWR przejmuje ziemię dzierżawioną przez zagraniczną spółkę

Spółka Top Farm Głubczyce jest kontrolowana przez zagraniczny fundusz inwestycyjny. Firma przez 25 lat, od 1997 roku, dzierżawiła ziemię, należącą do zasobów KOWR. Jednak umowa wygasa w grudniu 2023 roku i nie będzie przedłużona. Powód? Firma nie zgodziła się na 30 proc. wyłączenia swoich gruntów. 

- Nie ma mojej zgody jako posła na to, by przedłużać umowy dzierżawy zagranicznym koncernom przy tzw. zielonym stoliku na niekorzyść Skarbu Państwa i polskich rolników indywidualnych! – napisał w swoich mediach społecznościowych wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. 

r e k l a m a

Ile hektarów ziemi wróci do dyspozycji KOWR?

Temat wygaśnięcia umowy dzierżawy między Top Farms Głubczyce a KOWR był jednym z głównych tematów spotkania przedstawicieli KOWR z Opola oraz lokalnych rolników indywidualnych. Jest o czym rozmawiać, bowiem finansowana przez zagraniczny koncern firma dzierżawiła 10 tysięcy hektarów ziemi, które teraz wrócą do zasobów Ośrodka. Wiadomo już, że docelowo mają one być przeznaczone do dyspozycji rolników indywidualnych. Pierwszy rzut obejmie 560 ha. 

Co się stanie z ziemią po Top Farms Głubczyce?

Dzierżawiona dotąd przez Top Farms ziemia prawdopodobnie nie będzie długo czekała na nowych użytkowników. 

- W pierwszej kolejności Oddział Terenowy KOWR w Opolu zamierza przeznaczyć grunty pochodzące z zakończonej umowy dzierżawy Top Farms Głubczyce  na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Taki sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości podyktowany jest bardzo dużym zapotrzebowaniem i zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych tego regionu dzierżawą gruntów rolnych dotychczas dzierżawionych przez spółkę – poinformował Jacek Malicki, zastępca dyrektora generalnego KOWR, w odpowiedzi na pytanie, zadane przez wiceministra Janusza Kowalskiego.

KOWR w Opolu pracuje już nad tym, by ustalić zgodnie z prawem optymalne i racjonale zasady rozdysponowania gruntów w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia dzierżawy. Ośrodek poinformował także, że nie przewiduje tworzyć na gruntach dzierżawionych dotąd przez Top Farms ośrodków produkcji rolnej z powodu braku szczegółowych regulacji prawnych, dotyczących tej formy zagospodarowania ziemi. 

Na piątek, 28 października 2022 o godzinie 10.00, zaplanowano w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach spotkanie, dotyczące podziału części gruntów o powierzchni 560 ha, które Spółka Top Farms Głubczyce chce wyłączyć jeszcze przed końcem umowy dzierżawy. 

r e k l a m a

Wykaz gruntów do wyłączenia z umowy dzierżawy Top Farms Głubczyce

I. Gmina Branice obręb Lewice 

 • działka ewidencyjna nr 11 o powierzchni 4,8800 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 12 o powierzchni 3,8300 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 13 o powierzchni 12,300 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 14 o powierzchni 4,6800 ha, 
 • działa ewidencyjna nr 146/3 o powierzchni 3,3100 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 15 o powierzchni 15,7800 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 156 o powierzchni 0,3800 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 21 o powierzchni 7,7200 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 28/1 o powierzchni 55,74 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 29/27 o powierzchni 12,3700 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 42 o powierzchni 0,0800 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 43 o powierzchni 0,1400 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 44 o powierzchni 0,4500 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 45 o powierzchni 0,2600 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 62 o powierzchni 0,1000 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 65 o powierzchni 0,1500 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 69 o powierzchni 0,1900 ha, 

II. Gmina Głubczyce obręb Braciszów

 • działka ewidencyjna nr 718/1 o powierzchni 76,6500 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 661/19 o powierzchni 102,4800 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 661/7 o powierzchni 101,5800 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 679/1 o powierzchni 12,4100 ha, 

III. Gmina Głubczyce obręb Królowe

 • działka ewidencyjna nr 201/3 o powierzchni 9,2300 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 201/8 o powierzchni 15,5200 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 202/1 o powierzchni 4,2800 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 202/2 o powierzchni 1,0500 ha, 

IV. Gmina Głubczyce obręb Lisięcice

 • działka ewidencyjna nr 14/25 o powierzchni 20,9300 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 14/27 o powierzchni 0,4900 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 16/6 o powierzchni 0,1400 ha,
 • działka ewidencyjna nr 17/1 o powierzchni 0,1600 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 17/2 o powierzchni 0,4400 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 18/3 o powierzchni 0,1000 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 18/5 o powierzchni 12,2500 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 19 o powierzchni 0,2300 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 20 o powierzchni 21,7500 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 21 o powierzchni 0,1900 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 62 o powierzchni 0,1800 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 63 o powierzchni 13,0900 ha, 
 • działka ewidencyjna nr 64/1 o powierzchni 0,1500 ha, 

V. Gmina Głubczyce obręb Nowa Wieś Głubczycka

 • działka ewidencyjna nr 329/1 o powierzchni 17,1500 ha,
 • działka ewidencyjna nr 331/1 o powierzchni 5,2300 ha, 

VI. Gmina Kietrz obręb Wojnowice

 • działka ewidencyjna nr 51 o powierzchni 25,1000 ha.
Zuzanna Ćwiklińska
dane: KOWR
fot. Top Farms Głubczyce

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a