Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Inspekcja weterynaryjna będzie mogła likwidować zwierzęta nieznanego pochodzenia

wk
Kategoria: Wiadomości
Inspekcja weterynaryjna będzie mogła likwidować zwierzęta nieznanego pochodzenia
Wiadomości ASF
Data publikacji 03.07.2022r.

Podczas spotkania Rady Ministrów zapadły kluczowe decyzje w sprawie ujednolicenia przepisów w zakresie i wyposażeniu Inspekcji Weterynaryjnej. W myśl nowych przepisów do walki z ASF, inspektorzy będą mogli wydawać decyzje o likwidacji zwierząt nieidentyfikowalnych o nieznanym pochodzeniu.

Prawo o zdrowiu zwierząt

Konsekwencją wdrożenia powyższych przepisów będzie m.in. kontynuowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń, przejęcie zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych zwierząt pozostałych gatunków (jeleniowatych, wielbłądowatych) oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana unijnymi przepisami.

r e k l a m a

Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie natomiast w kompetencjach związków hodowców koni uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które to będą przekazywały dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Likwidacja zwierząt nieznanego pochodzenia

r e k l a m a

Projektowana ustawa wprowadza przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii w drodze decyzji likwidację zwierząt nieidentyfikowalnych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Przepis ten umożliwi powiatowym lekarzom weterynarii skuteczne egzekwowanie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Nabywanie nieoznakowanych zwierząt, a konkretnie świń, wiąże się z naruszeniem przepisów, zgodnie z którymi świnie muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia. Zwierzęta nieoznakowane nie mogą zostać zaopatrzone w prawidłowo wystawione świadectwo zdrowia, co jednoznacznie wskazuje na nielegalność ich przemieszczania.

Element walki z ASF

Możliwość likwidacji nieoznakowanych zwierząt będzie dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Weterynaryjnej przede wszystkim w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF). Dotychczas brak było w polskim prawie podstawy prawnej do eliminowania z produkcji zwierząt, co do których nie można było ustalić pochodzenia (z wyjątkiem bydła). Uzasadnieniem dla powyższego przepisu są dane dotyczące liczby gospodarstw, w których dokonano zgłoszenia rejestrującego o typie „dotychczas nierejestrowane”, co jednoznacznie wskazuje na nieznane pochodzenie zgłaszanych zwierząt.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

477,00 zł SPRAWDŹ

W przypadku choroby takiej jak afrykański pomór świń konsekwencje spadają nie tylko na osobę nieprzestrzegającą przepisów, ale również na wielu hodowców zwierząt w obszarach objętych nakazami, zakazami i ograniczeniami ustalonych w związku z wystąpieniem ASF w danym gospodarstwie. Można więc uznać, że wprowadzenie takiego przepisu jest w interesie hodowców prowadzących swoje gospodarstwa zgodnie z przepisami.

Integracja systemów komputerowych

Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, w tym zapewnienia efektywnej integracji z systemami Inspekcji Weterynaryjnej (np.: system TRACES czyli system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz z innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt.

Budowa systemu informatycznego wyniesie 34 mln złotych i zostanie pokryta ze środków ARiMR.

WK
fot. arch. red.

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a