Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

O ile wzrosną emerytury i renty rolnicze od marca 2020 roku?

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
O ile wzrosną emerytury i renty rolnicze od marca 2020 roku?
Wiadomości Emerytury
Data publikacji 03.03.2020r.

Od 1 marca 2020 roku KRUS będzie wypłacać wyższe renty i emerytury rolnicze. To efekt waloryzacji tych świadczeń. Jakiej emerytury czy renty może spodziewać się rolnik i jego bliscy?

Emerytury i renty rolnicze wzrosną co najmniej 70 złotych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 marca 2020 roku wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podwyższone o wskaźniki waloryzacji. Ten wynosi 103,56%. Jednak w przypadku najniższych emerytur czy rent podwyżka musi wynieść co najmniej 70 złotych.

Warto także pamiętać, że w sytuacji gdy w wyniku waloryzacji świadczenie wypłacalne przez KRUS byłoby niższe niż 1200 zł brutto, czyli kwoty najniższej emerytury pracowniczej, wówczas Kasa z urzędu podniesie rentę czy emeryturę do takiej wysokości.

 

r e k l a m a

Kto nie będzie mieć podniesionej emerytury do kwoty minimum 1200 złotych?

Jednak od tej zasady są wyjątki. Na takie wyrównanie niskiego świadczenia do 1200 zł nie mogą liczyć m.in.:

 • osoby, które przeszły na tzw. wcześniejszą emeryturę rolniczą;
 • osoby, którym zostało zawieszone wypłacania świadczenia w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia;
 • osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej  – dotyczy to np. pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS. Jedynie pobieranie renty rodzinnej wraz z rentą socjalną nie podlega temu wyłączeniu;
 • osoby, którym emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Dla tych osób ważną informacją jest to, że od marca kwota rolniczej emerytury podstawowej wyniesie 972 zł 40 gr, czyli o 3,56% więcej niż dotychczas.

 

Wzrastają także inne świadczenia wypłacane przez KRUS, w tym renty socjalne i renty rodzinne

Od 1 marca wzrośnie także wysokość renty socjalnej do kwoty 1200 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2400 zł.

Do 1200 zł wzrosła też  kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Ponownemu obliczeniu z urzędu podlegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dla nich łączna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz przez zagraniczne instytucje emerytalno-rentowe nie może przekroczyć 1700 zł miesięcznie. 

KRUS podaje, że od 1 marca wzrastają też inne dodatki czy świadczenia przysługujące do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 229 zł 91 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 344 zł 87 gr,
 • dodatek kombatancki – 229 zł 91 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 229 zł 91 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 34 zł 49 gr, 
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 432 zł 12 gr, 
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 229 zł 91 gr, 
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 229 zł 91 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880 zł 26 gr. 

O wysokości nowej emerytury czy renty KRUS poinformuje w oddzielnej decyzji.

Paweł Mikos

Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a