Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Pomoc suszowa tylko z fakturą za sprzedaż produktów. Na jaką kwotę?

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
Pomoc suszowa tylko z fakturą za sprzedaż produktów. Na jaką kwotę?
Wiadomości
Data publikacji 10.11.2022r.

Pomoc suszową w formie wsparcia socjalnego miała być dobrym rozwiązaniem, a wyszło jak zwykle. Po problemach z aplikacją suszową, rolników czeka kolejna niespodzianka. Będą musieli wykazać przed ARiMR faktury potwierdzające sprzedaż produktów rolnych. Jaka musi być minimalna kwota na takim dokumencie?

Pomoc suszowa w formie wsparcia socjalnego a nie pomocy dla rolnictwa

Wicepremier i minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk, podczas spotkania z wyborcami w Wielkopolsce odpowiadał na pytania dotyczące m.in. pomocy suszowej. Jak wyjaśniał, ze względu na utratę przez część rolników plonów ze względu na złe warunki atmosferyczne, zwłaszcza suszę, rząd chciał uruchomić pomoc dla tych gospodarstw. W normalnej sytuacji byłoby to wsparcie w ramach pomocy  de minimis w rolnictwie. Jednak ponieważ krajowy limit pomoc de minimis w rolnictwie był już niemal na wyczerpaniu, rząd zdecydował się na wsparcie w formule pomocy socjalnej.

r e k l a m a

Aż 250 tys. wniosków o pomoc suszową. A aplikacja suszowa nie działa

Takie rozwiązanie spodobało się wielu osobom. Znacznie większej liczbie niż spodziewało się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Niestety, powiem z przykrością, że uruchomiona aplikacja suszowa została wykorzystana przez rolników, którzy niekoniecznie mają istotną suszę. Zgłosiło się ponad 250 tys. rolników, w tym część z nich nie ma szkód lub mają je na bardzo symbolicznym poziomie i przez to aplikacja po prostu zatkała się – tłumaczył minister Kowalczyk.

Przez problemy z funkcjonowaniem aplikacji resort zdecydował się przedłużyć termin składania wniosków o pomoc suszową do 23 listopada.

Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa, podał, że aplikacja suszowa już działa poprawnie i w ciągu doby ponad 100 tys. wniosków rolnicy zdołali złożyć.

Jednak wielu rolników wciąż wskazuje, że mają problem z normalnym korzystaniem z aplikacji.

Rolnicy dostaną tylko po kilkaset złotych zamiast 5 czy 10 tys. złotych?

Tak ogromne zainteresowaniem pomocą suszową w formie wsparcia socjalnego ma jeszcze jeden ogromny minus. Otóż, na pomoc suszową resort rolnictwa przeznaczył 450 mln zł. Ale w tym roku wyjątkowo dużo rolników szacowało suszę na swoich polach. Z tego powodu rolnicy zamiast 10 czy 5 tys. złotych dotacji, które były zapowiadane przez resort rolnictwa, mogliby otrzymać tylko po kilkaset złotych.

– Realnie rolnicy dostaną po kilkaset złotych pomocy suszowej – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Więcej o przyczynach takiej sytuacji możesz przeczytać tu: Pomoc suszowa będzie dużo niższa? "Rolnicy dostaną po kilkaset złotych".

Jak przyznał sam wicepremier Kowalczyk, w obecnym stanie pomoc suszowa mogłaby trafić także do osób, które mają niewiele wspólnego z rolnictwem.  – Nic nie produkują, a jedynie sąsiadowi wydzierżawiają ziemię i to bez umowy. Ale teraz takie osoby piszą wioski o wsparcie – wskazywał Henryk Kowalczyk.

r e k l a m a

Pomoc suszowa wyłącznie dla rolników, którzy sprzedają produkty rolne

Żeby zapobiec takiej sytuacji, resort rolnictwa wprowadzi zmiany w prawie, które ograniczy osoby uprawnione do skorzystania z pomocy suszowej.

Chcemy, aby rolnicy pokazywali, że są rolnikami aktywnymi i przedstawili faktury sprzedaży produktów rolniczych, która odbywała się między 1 stycznia 2021 roku, a 30 września 2022 roku. Rolnik pokazując faktury ARiMR, wykazuje, że rzeczywiście poniósł straty prowadząc produkcję rolną – przekonuje Henryk Kowalczyk.

Jaka kwota za sprzedane produkty rolne musi być na fakturze, aby otrzymać pomoc suszową?

Wiadomo już jaką dużą sprzedażą będzie musiał wykazać się rolnik, żeby uzyskać pomoc suszową. Zgodnie z projektem rozporządzenia ministerstwa rolnictwa, zostanie „wprowadzona dodatkowa weryfikacji prowadzenia pozyskiwania przychodów z posiadanych gospodarstw rolnych poprzez konieczność wykazania sprzedaży produktów rolnych z prowadzonego gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. w wysokości, co najmniej 5 000 zł brutto”.

- Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto - informuje ARiMR.

Co należy dołączyć do wniosku o pomoc suszową?

Do wniosku o pomoc suszową rolnik powinien także dołączyć:

  • kopię faktur sprzedaży 
  • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową
  • W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:
  • wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo
  • wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym
  • pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Paweł Mikos

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a