Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Trwa powszechny spis rolny. Jakie obowiązki ma rolnik?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Trwa powszechny spis rolny. Jakie obowiązki ma rolnik?
Wiadomości Polska
Data publikacji 16.09.2020r.

Gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą, podlegają Powszechnemu Spisowi Rolnemu. Potrwa on do 30 listopada. Nowością w stosunku do poprzednich spisów jest możliwość zrobienia tego samodzielnie przez Internet.

Jak dokonać powszechnego spisu rolnego przez Internet?

Za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie: www.spisrolny.gov.pl. Tym, którym wyda się to za trudne, umożliwiono spisanie się przez telefon (infolinia spisowa: +48 22 279 99 99). Natomiast z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Mogą to zrobić telefonicznie lub bezpośrednio, wizytując gospodarstwo. Udział w spisie jest obowiązkowy.

r e k l a m a

Najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu rolnicy otrzymali w liście przewodnim od prezesa GUS. Znajduje się tam numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu). Służy on do logowania do aplikacji spisowej.

Jaki rozpoznać rachmistrza?

r e k l a m a

Rachmistrz terenowy, który przyjedzie do gospodarstwa, musi posiadać identyfikator, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz zdjęcie,
  • numer identyfikatora,
  • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  • określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu,
  • pieczęć wojewódzkiego biura spisowego,
  • podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Gdzie szukać informacji o powszechnym spisie rolnym?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnicy mogą dzwonić na infolinię spisową (nr telefonu powyżej). Uzyskać tam można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się, czy gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym. Pod tym numerem trzeba również zgłosić, że już się nie prowadzi gospodarstwa rolnego.

Jakie informacje podać będzie musiał rolnik?

Formularz spisowy podzielono na 11 działów.

Znajdą się w nim pytania m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze, jak również liczbę ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Nie ma pytań o majątek rolników, ale o składowe elementy gospodarstwa rolnego. Nie potrzeba się też tłumaczyć z zarobków i przychodów, pytania dotyczą bowiem wkładu pracy przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej.

Rolnicy muszą podać w procentach, jaką część dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. W spisie znajdzie się też pytanie, czy gospodarstwo rolne prowadzi sprzedaż produktów rolnych.

Magdalena Szymańska
Fot. spisrolny.gov.pl

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a