Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Technologia Shrledlage w żywieniu opasów - na czym polega i jakie daje korzyści?

Beata Dąbrowska
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Technologia Shrledlage w żywieniu opasów - na czym polega i jakie daje korzyści?
Hodowla Zwierząt Bydło mięsne
Data publikacji 03.07.2021r.

W żywieniu przeżuwaczy zastosowanie wprowadzonej przez firmę Claas technologii SHREDLAGE® zapewnia lepszy efekt strukturalny i lepszą strawność w porównaniu z tradycyjną, krótko przyciętą kiszonką z kukurydzy.

Jak metoda opasu Shredlage wpływa na wartość tusz, wydajność tuczu i zdrowie zwierząt?

W gospodarstwie rolnym w Münster-Amelsbüren po raz pierwszy w Niemczech zbadano, czy metoda ta wykazuje powyższe oraz inne pozytywne efekty także w opasie buhajów – w odniesieniu do wydajności tuczu, zdrowia zwierząt i wartości tuszy.

r e k l a m a

W ramach trwającego 243 dni doświadczenia żywieniowego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Osnabrück sprawdzono, jaki wpływ na pobieranie paszy, dzienny przyrost masy ciała, jakość odchodów (strawność), pH żwacza i wartość tuszy buhajów opasowych ma żywienie z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE® w porównaniu z konwencjonalną kiszonką z kukurydzy. Kukurydza została zebrana na początku września 2019 r. przy użyciu dwóch technologii: konwencjonalnej i Shredlage.

Kiszonka Shredlage kontra konwencjonalny TMR

Po 11-tygodniowym okresie zakiszania rozpoczęto podawanie kiszonek 72 buhajom rasy fleckvieh. Ich średnia waga w momencie rozpoczęcia doświadczenia wynosiła 382 kg. Grupa doświadczalna otrzymywała TMR z kiszonką SHREDLAGE® bez słomy, a grupa kontrolna – TMR z krótko przyciętą kiszonką z kukurydzy i słomą. Dawki pokarmowe różniły się jedynie długością sieczki kiszonek z kukurydzy, dodatkiem słomy oraz kompensacją izoenergetyczną przez pszenżyto, żyto i ziarno kukurydzy. Zawartość energii i składników odżywczych w dawkach doświadczalnych i kontrolnych była na porównywalnym poziomie.Pobieranie paszy każdego dnia rejestrowano i dokumentowano w formie średnich wartości dla grupy. Dodatkowo, wszystkie zwierzęta zostały zważone w 64. i ponownie w 176. dniu doświadczenia. Za pomocą bolusów umieszczanych w żwaczu u 6 zwierząt z każdej grupy przez 150 dni doświadczenia mierzono i rejestrowano wartość pH w żwaczu. Ponadto 10-krotnie przeprowadzono płukanie próbek odchodów, aby na ich podstawie ocenić strawności dawek pokarmowych.

r e k l a m a

Na koniec, już po uboju, określono i porównano masę tuszy, klasę handlową i klasę otłuszczenia. Wynikające przychody z tuszy zestawiono z kosztami żywienia grupy doświadczalnej i kontrolnej. W porównaniu uwzględniono przy tym wyższe o 1 euro/t świeżej masy koszty paszy podstawowej dla wariantu SHREDLAGE®.

Żywienie opasów w technologii Shredlage: do jakich wniosków doszli naukowcy?

 1. Przy wartościach odpowiednio 224 kg SM/m3 i 216 kg SM/m3, w wariantach krótkiego cięcia i SHREDLAGE® uzyskano niemal takie samo zagęszczenie w silosie.

 2. Zwierzęta z grupy krótkiego cięcia zjadały średnio 10,5 kg SM dziennie, a zwierzęta z grupy SHREDLAGE® – 10,2 kg SM TMR.

 3. Średnia waga zwierząt w 64. dniu doświadczenia była porównywalna i wynosiła nieco poniżej 480 kg w obu grupach. W 176. dniu doświadczenia zwierzęta z grupy SHREDLAGE® ważyły 648,6 kg – o 7,4 kg mniej niż zwierzęta z grupy krótkiego cięcia. Dzienny przyrost masy ciała w ciągu pierwszych 176 dni nie różnił się znacząco: u zwierząt z grupy krótkiego cięcia wyniósł on 1,55 kg, a u zwierząt z grupy SHREDLAGE® – 1,51 kg.

  Ten produkt może Ciebie zainteresować

  Kamizelka damska - Tygodnik Poradnik Rolniczy

  Kamizelka damska - Tygodnik Poradnik Rolniczy

  Płacisz tylko

  189,00 zł

  Cena regularna 219,00 zł

  SPRAWDŹ
 4. Pomimo nieco niższych przyrostów dziennych w pierwszych 176 dniach u zwierząt z grupy SHREDLAGE® uzyskały one masę tuszy 402,9 kg – to o ok. 6 kg więcej w porównaniu ze zwierzętami z grupy krótkiego cięcia. W ramach oceny tusz według klasy handlowej zwierzęta z grupy SHREDLAGE® uzyskały średni wynik R+, podczas gdy w grupie krótkiego cięcia przyznawano oceny od R do R+. W ocenie klasy otłuszczenia zwierzęta karmione kiszonką SHREDLAGE® zostały ocenione na 2+, co było lepszym wynikiem w porównaniu ze zwierzętami karmionymi krótko przyciętą kiszonką. Tym samym grupa SHREDLAGE® miała ogólnie lepszą klasę handlową oraz znacznie korzystniejszą klasę otłuszczenia.

 5. Wahania pH w ciągu dnia u zwierząt z grupy SHREDLAGE® były na niższym poziomie niż u zwierząt z grupy krótkiego cięcia, co miało pozytywny wpływ na strawność włókna. Wyższe wartości pH u zwierząt karmionych kiszonką SHREDLAGE® mogą zmniejszać częstość występowania kwasicy i tym samym przyczyniać się do poprawy ich stanu zdrowia.

 6. W dawce SHREDLAGE® możliwa była rezygnacja ze słomy paszowej, co pozwoliło dodatkowo zaoszczędzić paszę treściwą.

 7. Ocena ekonomiczna kosztów zakiszania, paszy i tusz wykazała wartość dodaną na poziomie ok. 39 euro na zwierzę na korzyść wariantu SHREDLAGE®

Oprac. Beata Dąbrowska

Zdjęcie: Archiwum

Widziałeś już nasze video "Rolnikom będzie trudniej uzyskać dotacje na maszyny! Dlaczego? Odpowiedź w nowym TPR"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a