Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

35 tys. euro dla rolnika na dopłaty do nawozów i pasz

35 tys. euro dla rolnika na dopłaty do nawozów i pasz
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 05.04.2022r.

Komisja Europejska zgodziła się, by państwa członkowskie wsparły rolników kwotą do 35 tys. euro na gospodarstwo. Z tej puli mogą być sfinansowane m.in. programy dopłat do nawozów i pasz.

23 marca Komisja Europejska przedstawiła plan działań służących wsparciu unijnych rolników i konsumentów w obliczu wojny w Ukrainie i rosnących kosztów produkcji i cen żywności.

r e k l a m a

35 tys. euro dla rolnika na dopłaty do nawozów i pasze

Jednym z zaproponowanych narzędzi pomocy jest wsparcie do 35 tys. euro na gospodarstwo. Taką dotację będzie mogło uruchomić państwo członkowskie z własnych, krajowych środków. 

To właśnie z tej pomocy mają być wypłacone np. dopłaty do nawozów. Choć w tej sprawie polski rząd akurat nie ma jasności, bo w dokumentach przesłanych do KE zaproponował, by dotacje były wypłacane w związku z utratą płynności finansowej rolników poszkodowanych przez pandemię COVID-19. A KE zgodziła się na wypłatę 35 tys. euro w kontekście kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. O tej kwestii i problemach z uruchomieniem dopłat do nawozów piszemy TUTAJ

r e k l a m a

Wsparcie do 35 tys. euro na gospodarstwo mogłoby być udzielone nie tylko jako dopłaty do nawozów. Państwa członkowskie mogą w ramach tych środków uruchomić także dopłaty do pasz lub inne programy pomocowe.

- Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy pozwalają na dopłaty do nawozów, ale także pasz w kwocie do 35 tys. euro na gospodarstwo. Chodzi tu o pomoc krajową – mówił wczoraj podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego komisarz Wojciechowski.

Pomoc może być wypłacana rolnikom w formie dotacji bezpośrednich

W komunikacie Komisji Europejskiej z 23 marca czytamy, że państwa członkowskie będą mogły ustanowić programy, w ramach których przedsiębiorstwom z sektora rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury dotkniętym kryzysem będzie można przyznać do 35 tys. euro, natomiast przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w pozostałych sektorach – do 400 tys. euro.

- Pomoc ta nie musi być powiązana ze wzrostem cen energii, ponieważ kryzys i środki ograniczające skierowane przeciwko Rosji wpłynęły na gospodarkę na wiele sposobów, w tym spowodowały fizyczne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Udzielana pomoc może mieć dowolną formę, w tym dotacji bezpośrednich - czytamy w Komunikacie.

Wideo - Wiosna na Broniszach: Ceny buraków czerwonych i kapust zaskoczyły rolników. Po ile są inne warzywa?

Idź do wideo

KE uściśla, że pomoc, poza dotacjami bezpośrednimi, może być przyznana też w formie korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności bądź w innych formach, takich jak zaliczki zwrotne, gwarancje, pożyczki i kapitał własny.

Czy ministerstwo rolnictwa planuje uruchomienie dopłat do pasz?

Czy polski rząd zgodzi się na przyznanie takich pieniędzy rolnikom? Czy oprócz dopłat do nawozów uruchomi dopłaty do pasz albo inne programy? Czy w ogóle będzie miał środki, by sfinansować tę pomoc? O to zapytaliśmy ministerstwo rolnictwa. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją na łamach naszego portalu.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

539,00 zł SPRAWDŹ

Jaką jeszcze pomoc otrzymają polscy i unijni rolnicy w związku z wojną w Ukrainie?

Oprócz zezwolenia na pomoc w wysokości do 35 tys. euro na gospodarstwo, KE uruchamia rezerwę kryzysową w wysokości 500 mln euro. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Polska otrzyma z tego ponad 44 mln euro.  

- Dodatkowo, rezerwa kryzysowa może zostać zwiększona o 200% ze środków krajowych. Sposób i kryterium dystrybucji koperty finansowej zależy od państw członkowskich – zaznaczył komisarz. 

Ponadto KE zdecydowała o zastosowaniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Dodatkowo rolnicy będą mogli wykorzystywać ugory pod uprawę, a od 16 października zostaną im wypłacone zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich.

Kamila Szałaj, fot. D. Stancelewska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a