Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

ARiMR przyjmuje wnioski na dofinansowanie bioasekuracji

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
ARiMR przyjmuje wnioski na dofinansowanie bioasekuracji
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 20.06.2022r.

Od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. w biurach powiatowych hodowcy świń będą mogli składać wnioski o pomoc na refundację do 50% wydatków poniesionych na bioasekurację. Wsparcie udzielane jest w formule de minimis w rolnictwie. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Nabor wniosków wystartował

Od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. w biurach powiatowych hodowcy świń będą mogli składać wnioski o pomoc na refundację do 50% wydatków poniesionych na bioasekurację. Wsparcie udzielane jest w formule de minimis w rolnictwie. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

r e k l a m a

Refundacji podlegają wydatki na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych;
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Jakie wymagania muszą być spełnione przez rolnika?

r e k l a m a

Do wniosku o udzielenie pomocy trzeba dołączyć faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do 22 lipca br. Rolnik musi wykazać się też oświadczeniem albo zaświadczeniem dotyczącym pomocy de minimis.

Pomoc dla poszkodowanych ASF

Z kolei od 7 czerwca biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od rolników, którzy na skutek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń zaprzestali produkcji trzody chlewnej w związku z zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 200 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 1 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym. Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

5,95 zł SPRAWDŹ

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a