Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Co ma zrobić rolnik, który nie wysieje międzyplonów i nie chce stracić dotacji?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Co ma zrobić rolnik, który nie wysieje międzyplonów i nie chce stracić dotacji?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolników
Data publikacji 06.10.2021r.

Jestem w czwartym roku realizacji pakietu „Rolnictwo zrównoważone” w ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych z PROW 2014–2020. W naszej okolicy od sierpnia bardzo często pada, dlatego na wielu polach stoi woda. Zobowiązałem się, że w jednym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w czwartym, jako praktykę dodatkową wysieję międzyplon. Niestety, woda stoi akurat na części z tych działek, na których planowałem wysiać międzyplon. Czy jeśli zgłoszę w Agencji wystąpienie siły wyższej, to Agencja uzna, że spełniłem ten obowiązek i nie stracę dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych? – pyta jeden z naszych Czytelników.

r e k l a m a

Międzyplon trzeba wysiać do 1 października włącznie

Na podjęcie właściwej decyzji, za którą nie pójdzie utrata płatności, pozostało niewiele czasu.

Jak wyjaśnia ARiMR, zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 640/2014, w odniesieniu do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej PROW 2014–2020 daną płatność wycofuje się proporcjonalnie za lata, w których występowała siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności. Wycofanie dotyczy wyłącznie tych części zobowiązania, dla których nie wystąpiły dodatkowe koszty lub utracone dochody przed wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Nie stosuje się wycofania w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności i innych obowiązków i nie nakłada się kary administracyjnej.

Na czas poinformuj Agencję

Agencja tłumaczy, iż należy to rozumieć w ten sposób, iż jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności nie zostały spełnione warunki do przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu na powierzchni całej działki, na kilku działkach lub na części działki, płatności do danej działki rolnej bądź działek rolnych nie przyznaje się i nie ustala się kwoty do zwrotu z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania oraz kar administracyjnych.

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do tych płatności lub na wypełnienie przez rolnika zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów, rolnik musi złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Powinno być ono opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia. Należy je złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym jest się w stanie to zrobić. w przypadku gdy chodzi o wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, a nie okoliczności związanych bezpośrednio, np. ze zdrowiem rolnika, dotrzymanie tego terminu nie jest problematyczne. Warto jednak zrobić to nie później niż do upływu 15 dni roboczych od 1 października, czyli do 8 listopada. Do oświadczenia trzeba dołączyć dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Takim dowodem może być, na podstawie art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest z nim sprzeczne. Mogą to więc być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Jeśli rolnik miał ubezpieczone grunty, może to być dokument sporządzony przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli nie było polisy oraz gdy nie powołano komisji wojewody, która mogłaby stwierdzić ich wystąpienie, rolnik powinien złożyć w Agencji pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie deszczu nawalnego sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika.

Albo odczekaj i jednak zasiej

Takie postępowanie wynika z przedstawionych przez Agencję ogólnych zasad w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Z kolei w szczegółowych zasadach postępowania w sprawach o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej z PROW 2014–2020 zaznaczono, iż w przypadku gdy na skutek wystąpienia siły wyższej lub wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych nie są realizowane wymogi, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, płatność zmniejsza się o współczynnik określony w załączniku nr 8. W załączniku nr 2 przedstawiono wymogi dla poszczególnych pakietów, w tym ten, z którego realizacją ma problem nasz Czytelnik. Z załącznika nr 8 wynika z kolei, iż za niezastosowanie, najpóźniej w czwartym roku okresu zobowiązania, w dwóch różnych latach jednej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych – w przypadku działek rolnych, na których są uprawiane rośliny wieloletnie, iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości wynosi 26%, a w przypadku działek rolnych, na których są uprawiane rośliny inne niż wielo­letnie (pomimo zastosowania co najmniej dwóch wymaganych praktyk dodatkowych) – 44%.

Jeśli więc rolnik nie wysieje między­plonu, może stracić 26% lub 44% przysługującej mu płatności rolno-środowiskowej za realizację „Rolnictwa zrównoważonego” w tym roku, pod warunkiem, oczywiście, że zgłosi wystąpienie siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. Gdyby jednak kwota, którą miałby stracić, była wysoka, warto odczekać do 1 października i jednak wjechać w pole z międzyplonem. W przypadku gdy rolnik nie wysieje międzyplonu i nie zgłosi w Agencji wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, będzie miał problemy z płatnościami uzyskanymi za dany pakiet nie tylko za ten rok, ale również od początku jego realizacji.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody