Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy KOWR może wystawić dwie faktury za dzierżawę?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy KOWR może wystawić dwie faktury za dzierżawę?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 13.12.2020r.

Jestem rolnikiem ryczałtowym. Niedawno zawarłem z KOWR umowę dzierżawy gruntów rolnych. Są to grunty niezabudowane za wyjątkiem jednej z działek, na której usytuowane są również budynki gospodarcze wykorzystywane na cele produkcji rolnej. Czy prawidłowe jest wystawianie mi dwóch odrębnych faktur określających czynsz za dzierżawę samych gruntów i gruntów zabudowanych, do których doliczany jest VAT?

Co zwolnione jest z podatku przy dzierżawie gruntów?

Co do zasady dzierżawa gruntów stanowi odpłatne świadczenie usług na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i czynność ta jest opodatkowana wg stawki podstawowej. Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r., poz. 1983), zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

r e k l a m a

Czy używanie budynków w ramach dzierżawy zwolnione jest z opodatkowania?

Natomiast używanie w ramach dzierżawy budowli i budynków umiejscowionych na takim gruncie nie jest zwolnione z opodatkowania i powinno podlegać opodatkowaniu podstawową stawką 23% VAT. Potwierdzają to organy podatkowe, m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 października 2017 r. (znak: 0112-KDIL2-3.4012.286.2017.2.ZD).

r e k l a m a

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a