Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 12 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy rolnik może skorzystać z rękojmi przy zakupie jałówek?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo Data: 05.05.2021
Czy rolnik może skorzystać z rękojmi przy zakupie jałówek?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 05.05.2021r.

Kupiłem trzy jałówki, które miały być wysokocielne. Jak się jednak okazało, żadna z nich cielna nie jest. Dwie godziny po dostawie weterynarz zbadał te sztuki. O wyniku badania niezwłocznie poinformowałem sprzedawcę i zażądałem zwrotu pieniędzy i zabrania bydła. Ten powiedział, że odbierze jałówki w dniu następnym, ale się nie pojawił i gra na zwłokę. Czy mam szansę odzyskać swoje pieniądze?

r e k l a m a

Na czym polega rękojmia i kiedy można z niej skorzystać?

W tej sytuacji chronią Pana przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. Zgodnie z art. 556 k.c., rękojmia polega na tym, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Artykuł 556[1] § 1 k.c. określa wadę fizyczną jako niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową m.in. wówczas, gdy nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

Bez wątpienia w Pana przypadku zachodzi niezgodność towaru z umową. Kupione jałówki miały być wysokocielne, a okazało się, że nie są. Nie mają zatem właściwości, ze względu na które Pan je kupił.

Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy?

Artykuł 560 § 1 k.c. przewiduje, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jakie kroki w tej sytuacji musi podjąć rolnik?

r e k l a m a

Powinien Pan zatem wysłać do sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze względu na wadę fizyczną sprzedanych Panu jałówek. W oświadczeniu należy zawrzeć żądanie zwrotu pieniędzy i odebrania jałówek. Można dołączyć do niego kserokopię wyniku badania przez weterynarza lub jego oświadczenie odnośnie do stanu jałówek.

Zgodnie z art. 563 k.c., przy sprzedaży między przedsiębiorcami (w tym wypadku za przedsiębiorcę jest też uznawany rolnik) kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Wysłanie zawiadomienia może nastąpić w dowolnej formie, także w postaci e-maila albo SMS-a, powinno jednak określać rzecz i wadę, której dotyczy. Zawiadomienie może być także ustne.

W Pana przypadku jałówki zostały zbadane wkrótce po ich dostarczeniu, niezwłocznie też powiadomił Pan sprzedawcę o wadzie. Jest to korzystne, ale zapewne i tak nie utraciłby Pan uprawnień wynikających z rękojmi, gdyż sprzedawca przypuszczalnie podstępnie zataił wadę. Zgodnie zaś z art. 564 k.c., utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Kiedy kupujący może odesłać wadliwy towar na koszt sprzedawcy?

Artykuł 567 § 1 k.c. wskazuje, że jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Jeżeli sprzedawca nie zechce odebrać jałówek i zwrócić Panu pieniędzy (ewentualnie jeśli nie wymieni ich na wysokocielne), pozostanie Panu dochodzenie roszczenia na drodze sądowej, ale prawo jest z pewnością po Pana stronie. Dodatkowo może Pan jeszcze żądać odszkodowania na podstawie art. 566 § 1. Zgodnie z nim kupujący może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Czapka z daszkiem - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Czapka z daszkiem - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

27,00 zł

Cena regularna 35,00 zł

SPRAWDŹ

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody