Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty do wymiany dachu z eternitu to HIT! Tysiące rolników już złożyło wniosek

Paweł Mikos
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dopłaty do wymiany dachu z eternitu to HIT! Tysiące rolników już złożyło wniosek
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 25.10.2022r.

Od tygodnia rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych z azbestem, a już można mówić, że ten program jest jednym z najbardziej popularnych działań prowadzonych przez ARiMR. O jaką kwotę do tej pory zawnioskowali rolnicy i jakie dotacje mogą otrzymać?

Dopłaty do wymiany dachu z azbestem. Rolnicy szturmują ARiMR

Od poniedziałku 17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na cztery różne programy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Pierwsze dwa są skierowane do podmiotów, które zajmują się przetwórstwem i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, przy czym jeden jest adresowany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, z kolei drugi dla rolników i rybaków. Trzeci program dotyczy dotacji dla plantatorów chmielu, którzy chcą w swoich plantacjach zainstalować słupy nośne impregnowanych kreozotem. Wreszcie czwarty program dotyczy dofinansowania kosztów wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest.

I to właśnie ten ostatni jest prawdziwym HIT-em spośród tych czterech programów. Widać to po danych przedstawionych przez ARiMR. Od 17 do 24 października o wsparcie w ramach poszczególnych działań do Agencji wpłynęło następująca liczba wniosków:

  • na przetwórstwo dla firm – 89 wniosków na blisko 233,6 mln zł;
  • na przetwórstwo dla rolników i rybaków – 7 wniosków o 8,2 mln zł wsparcia;
  • na dotacje na wymianę dachu z azbestem – 2085 rolników złożyło wniosek na kwotę niemal 27,5 mln zł.

Z powyższych danych wynika, że średnio jeden rolnik wnioskuje o dotacje w kwocie niemal 13,5 tys. złotych na koszty wymiany pokrycia dachowego.

r e k l a m a

Dotacje na wymianę dachu – jakie warunki?

Obecnie prowadzony nabór dofinansowania na koszty wymiany pokryć dachowych z azbestem umożliwia uzyskanie wsparcia jedynie na dachu na budynku gospodarczym, który służy do produkcji rolniczej. Zatem z tych dotacji nie można sfinansować wymiany dachu na domu.

O takie wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, mają nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego oraz którym przyznano dopłaty bezpośrednie za rok poprzedzający rok złożenia wniosku. Co więcej, wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku w gospodarstwie rolnym, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu.

Jeżeli ARiMR przyzna rolnikowi dotację na wymianę dachu, wówczas gospodarz będzie musiał zgłosić do gminy stare pokrycie dachowe z azbestem do utylizacji i to jeszcze przed zakończeniem inwestycji i rozliczeniem się z ARiMR.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestem – jakie są stawki pomocy?

Stawki dotacji do wymiany dachu z eternitu zostały określone na 40 zł/ m2, ale limit dofinansowania został zdefiniowany na 500 m2 pokrycia dachowego. Zatem rolnik może uzyskać maksymalnie do 20 tys. złotych wsparcia. Ale rolnik będzie musiał wymienić dach na całym budynku objętym dotacją.

Rolnicy mogą także wnioskować o wypłacenie zaliczki na poczet inwestycji w nowych dach w wysokości do 50% przyznanej dotacji. Jednak żeby otrzymać zaliczkę, rolnik będzie musiał zgodzić się na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Więcej o warunkach otrzymania dotacji możesz przeczytać w artykule:

r e k l a m a

Dotacje na wymianę dachu z azbestu 2022. Jakie stawki, terminy i warunki?

Paweł Mikos
​fot. Envato elements

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a