Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na wymianę dachu z azbestu. Rusza nabór 2022. Jakie stawki, terminy i warunki?

Dotacje na wymianę dachu z azbestu. Rusza nabór 2022. Jakie stawki, terminy i warunki?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 17.10.2022r.

W poniedziałek 17 października rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat do wymiany dachu z azbestem, które pokrywają budynki w gospodarstwie rolnym. Do kiedy ARiMR będzie przyjmować wnioski. Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy i jakie warunki muszą spełnić?

Dopłaty do wymiany dachu z azbestem tylko na budynki gospodarcze

Właśnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

– Od wielu lat funkcjonują już dopłaty do utylizacji azbestu realizowane przez samorządy, ale rolnicy zawsze mówili, że choć azbest mogą zutylizować za darmo, to jakby im dopłacono do wymiany dachu, to chętnie by z tego korzystali. Więc wychodzimy właśnie z ofertą pomocy przy wymianie dachu – mówił w połowie września Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa.

Jak podkreśla Elżbieta Budka, naczelnik w Departamencie Płatności Bezpośrednich Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsparcie będą przysługiwać wyłącznie na budynki pokryte eternitem, które służą wyłącznie do produkcji rolniczej. Ekspertka z resortu rolnictwa wskazuje, że dopłaty do wymiany dachu można i wręcz powinno łączyć się ze wsparciem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji azbestu.

 

r e k l a m a

Jakie są stawki dofinansowania do wymiany dachu z azbestem?

Wsparcie do wymiany pokrycia dachu ma wynieść 40 zł/ m2, jednak nie więcej niż do 500 m2 wymienianego pokrycia dachowego. W praktyce oznacza to, że jedno gospodarstwo rolne może uzyskać maksymalnie do 20 tys. złotych wsparcia. Ale rolnik będzie musiał wymienić dach na całym budynku objętym dotacją.

Warto pamiętać, że aby otrzymać taką pomoc, nie można rozpocząć wymiany eternitu przed złożeniem wniosku. Jeżeli rolnik otrzyma dofinansowaniem to ma 12 miesięcy od podpisania umowy z ARiMR na wymianę dachu.  

Rolnicy mogą także wnioskować o wypłacenie zaliczki na poczet inwestycji w nowych dach w wysokości do 50% przyznanej dotacji. Jednak żeby otrzymać zaliczkę, rolnik będzie musiał zgodzić się na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

 

Dotacje na wymianę dachu – kto może się ubiegać?

O wsparcie na wymianę poszycia dachu na budynku gospodarczym mogą ubiegać się osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: 

 • są pełnoletnie;
 • są rolnikami i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
 • przyznano im  dopłaty bezpośrednie za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;
 • są właścicielem lub współwłaścicielem budynku w gospodarstwie rolnym, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu; 
 • mają nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego.

Rolnik, który otrzyma wsparcie jest także zobowiązany do zgłoszenia gminie wymienionego pokrycia dachowego do utylizacji i to jeszcze przed zakończeniem inwestycji i rozliczeniem się z ARiMR.

Warto również dodać, że na dodatkowe punkty w rankingu mogą liczyć tzw. młodzi rolnicy (do 5 punktów) oraz gospodarze wymieniający dachu na budynku, który znajduje się w powiecie, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od średniej krajowej (do 3 pkt).

r e k l a m a

Wsparcie na wymianę dachu z eternitu 2022 – jaki termin naboru wniosków?

W pierwszym naborze ARiMR będzie przyjmować wnioski od 17 października do 15 listopada 2022 roku. Co ważne, wnioski będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, więc nie można ich składać w formie tradycyjnej w biurze powiatowym czy oddziale regionalnym ARiMR.

Na rozpatrzenie wniosków Agencja będzie miała 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Ale do tego czasu nie wlicza się dni niezbędnych na uzupełnienia brakujących dokumentów czy wyjaśnienia ze strony rolnika. Termin rozpatrzenia wniosku może zostać wydłużony do 60 dni, jeśli ARiMR uzna za stosowane przeprowadzenie kontroli na miejscu.

Co musi znaleźć się we wniosku o dopłaty do wymiany dachu z eternitem?

We wniosku o pomoc na wymianę poszycia dachowego zawierającego produkty z azbestem należy dołączyć:

 • plan finansowy przedsięwzięcia, planowaną powierzchnię wymienionego pokrycia dachu oraz termin realizacji tej inwestycji;
 • dokumenty potwierdzające włas­ność nieruchomości;
 • plan sytuacyjny przedsięwzięcia i rysunek dachu – w przypadku gdy na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • kopię projektu budowlanego – w przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • kopię zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowalnych, w tym prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – gdy jest wymagane takie zgłoszenie,
 • kopię pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest w celu ich odbioru i utylizacji.

ARiMR zaplanowała łącznie aż 6 naborów wniosków na dofinansowanie do wymiany poszyci dachowego z azbestem. W każdym z nich pula środków to ponad 65 mln złotych. Na cały program, który ma zostać zrealizowany do 2025 roku przewidziano ponad 325 mln złotych.

Paweł Mikos
fot. Envato elements

Widziałeś już nasze video "Ostatni TPR redagowany przez Krzysztofa Wróblewskiego. A w nim m.in. o gniewie rolników"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a