Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje do lasów prywatnych nawet do 14 tys. zł/ha. Jak je dostać?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje do lasów prywatnych nawet do 14 tys. zł/ha. Jak je dostać?
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 14.08.2020r.

Do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska z PROW.

Kto może skorzystać z dofinansowania na prywatne lasy?

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11–60 lat o powierzchni 0,1–20 ha. Wsparcie obejmuje lasy stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW (nie były posadzone z unijnego wsparcia). Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.

r e k l a m a

Od czego zależy wysokość wsparcia?

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być ona realizowana. Dotacja na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra wynosi 8137 zł/ha w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 14 tys. zł za hektar

Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha.

Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu można otrzymać 4610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

W przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy, dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, wynosi:

  • 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami;
  • 1488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami;8,82 zł/m.b. na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a