Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Emerytura rolnicza a dalsze prowadzenie gospodarstwa. Co się zmieniło?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Emerytura rolnicza a dalsze prowadzenie gospodarstwa. Co się zmieniło?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 01.07.2022r.

Na początku lipca kończę 60 lat. Mam ponad 30-letni staż ubezpieczenia w KRUS. Czy prowadząc nadal gospodarstwo rolne, mogę otrzymać pełną emeryturę? Czy w następnym roku, kiedy mąż będzie miał 65 lat, możemy swobodnie część ziemi darować synowi, a resztę sprzedać?

Czy trzeba zaprzestać działalności rolniczej, by otrzymać emeryturę rolniczą?

Od 15 czerwca 2022 r. nie trzeba zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymać emerytur rolniczą w pełnej wysokości. Według art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.

Artykuł 20 ustawy wskazuje, że do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się okresy:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990;
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
  • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

r e k l a m a

Kiedy wymienione okresy nie zaliczają się do okresów ubezpieczenia?

Należy podkreślić, że okresów powyższych, nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Przepisu pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Czy rolnik emeryt musi pozbywać się ziemi, by pobierać emeryturę?

Zatem jak osiągnie Pani wiek emerytalny należy złożyć wniosek do KRUS o przyznanie emerytury rolniczej. To samo powinien zrobić mąż po osiągnięciu wieku emerytalnego. Aby jednak otrzymać pełne świadczenie nie musicie pozbywać się ziemi. Jeśli jednak Państwo chcą, mogą oddać ziemię w dzierżawę albo przenieść jej własność. Może to nastąpić na podstawie umowy darowizny, dożywocia czy sprzedaży. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby część gruntów przekazać na podstawie umowy darowizny a część sprzedać.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. arch. red. / M. Czubak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a