Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ile gruntów muszę zachować, by na emeryturze otrzymać pełne świadczenie?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Ile gruntów muszę zachować, by na emeryturze otrzymać pełne świadczenie?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 01.11.2020r.

Zamierzam przekazać w najbliższym czasie gospodarstwo córce. Czy przechodząc na emeryturę, aby otrzymać pełne świadczenie, mogę być właścicielem 0,8 ha gruntów rolnych?

Kiedy emeryt zaprzestał działalności rolniczej?

Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego.

Z kolei według ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu m.in. osoby fizycznej. Aczkolwiek przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 28) dopuszczają możliwość wydzierżawienia gruntów rolnych przez emeryta (rencistę) na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt.

r e k l a m a

Kto nie może być dzierżawcą gruntów?

Dzierżawcą gruntów nie może być jednak osoba będąca:

  • małżonkiem emeryta (rencisty),
  • jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonkiem zstępnego lub pasierba bądź pozostającego z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy dziecko może dzierżawić?

Warto zauważyć, iż na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt: II UK 82/11), dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku, są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a