Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak opłacać abonament RTV w gospodarstwie agroturystycznym?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak opłacać abonament RTV w gospodarstwie agroturystycznym?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 04.07.2020r.

Mam pięć pokoi w ramach agroturystyki i w każdym jest telewizor oraz radio. Jak płacić abonament radiowo-telewizyjny? Nie mam wpisanej działalności gospodarczej do ewidencji.

Za co naliczana jest opłata abonamentowa RTV?

Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych stanowi w art. 2, że opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5, który wskazuje, że niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszcza się tylko jedną z opłat, jeśli odbiorniki używane są przez:
  • osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
  • podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji.
Warto dodać, że gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

r e k l a m a

Gospodarstwo rolne a agroturystyka w świetle opłaty abonamentu RTV

Z agroturystyką powstał problem, a sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 28 lutego 2017 r. (sygn. akt: II GSK 1388/15) NSA orzekł, że działalność polegająca na prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego spełnia cechy prowadzenia działalności gospodarczej.

To sprawia, iż rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne jest przedsiębiorcą – w rozumieniu zarówno przepisów Kodeksu cywilnego (art. 431 k.c.), jak również przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Tym samym, zdaniem sądu, fakt wyłączenia tej działalności z zakresu regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie upoważnia do twierdzenia, że osoba prowadząca tę działalność nie jest zobowiązana do wnoszenia opłat abonamentowych.

r e k l a m a

Kiedy odbiorniki nie są używane w gospodarstwie domowym?

Niewątpliwie używania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dla potrzeb agroturystyki nie można uznać za używanie odbiorników w gospodarstwie domowym. Odbiorniki nie są używane w gospodarstwie domowym, a przez osoby trzecie (turystów). Osób wynajmujących pokoje (turystów) nie można uznać za osoby mieszkające i utrzymujące się wspólnie z prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne.

Kwestia opłat abonamentowych za RTV związane z gospodarstwem agroturystycznym powoduje problemy interpretacyjne, dlatego najlepiej wyjaśnić to na poczcie.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a