Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy rolnik może wystąpić o usunięcie pomnika przyrody?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy rolnik może wystąpić o usunięcie pomnika przyrody?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 16.04.2021r.

W rowie melioracyjnym bieg­nącym na granicy działki mojej i sąsiada rośnie stare drzewo. Gałęzie i liście opadające z niego zakłócają drożność rowu i doprowadzają do wylewania się wody, która w tym roku podchodzi nam pod same zabudowania. Wystąpiłem do urzędu gminy o zgodę na wycięcie drzewa. Otrzymałem odmowę, ponieważ okazało się, że to pomnik przyrody. Czy takiego drzewa rzeczywiście nie można usunąć nawet wtedy, gdy szkodliwie wpływa na otoczenie?

Kiedy może zostać wydana zgoda na usunięcie drzewa – pomnika przyrody?

Zgoda na wycięcie drzewa może być wydana tylko po uprzednim zniesieniu formy ochrony przyrody, jaką jest pomnik przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dokonuje tego rada gminy w drodze uchwały.

r e k l a m a

Kiedy rada gminy może znieść formę ochrony przyrody, jaką jest pomnik przyrody?

Jest to możliwe tylko w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Co to jest bezpieczeństwo powszechne?

Bezpieczeństwo powszechne oznacza stan polegający na braku zagrożeń, które mogą przyjąć formy zagrożenia technicznego, społecznego lub naturalnego, a zapewnianie bezpieczeństwa powszechnego polega na ochronie przed tymi zagrożeniami wielu osób (ogółu) lub mienia w wielkich rozmiarach. W opisanej sytuacji bezpieczeństwo powszechne nie jest raczej zagrożone.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a