Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Młody rolnik 2020 – więcej czasu na zdobycie 150 tys. złotych dotacji

Paweł Mikos
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Młody rolnik 2020 – więcej czasu na zdobycie 150 tys. złotych dotacji
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 29.07.2020r.

ARiMR ogłosił, że został wydłużony termin naboru wniosków na dotacje dla młodego rolnika. Rolnicy rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego mogą uzyskać 150 tys. złotych dotacji. Jakie warunki trzeba spełnić i na co można wydać dotację?

Nabór wniosków na dotacje dla młodych rolników wydłużony o 2 tygodnie

Do 1 sierpnia, a właściwie do 3 sierpnia 2020 roku rolnicy mieli czas na składanie wniosków na dotacje w ramach „Premie dla młodych rolników” z PROW 2014-2020. Jednak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła ten termin o 2 tygodnie, co oznacza, że rolnicy mają czas do 17 sierpnia 2020 roku na złożenie wniosku o dotacje dla młodych rolników.

 

r e k l a m a

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dotacje dla młodego rolnika?

O dotacje w ramach „Premii dla młodych rolników” mogą starać się osoby, które:

 • w dniu złożenia wniosku są jednocześnie pełnoletnie, ale mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czyli mają właściwe wykształcenie rolnicze lub wykształcenie w połączeniu ze stażem pracy w rolnictwie lub zobowiążą się do uzupełnia wymaganych kwalifikacji w ciągu 3 lat;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie przynajmniej na dzień przed złożeniem wniosku, ale nie wcześniej niż 2 lata przed aplikowaniem o dotacje;
 • złożą biznesplan na rozwój gospodarstwa.

Na dodatek, gospodarz, który otrzyma dotacje jest zobowiązany w ciągu najpóźniej 9 miesięcy od otrzymają decyzji o przyznaniu wsparcia rozpocząć prowadzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej od 13 000 do 150 000 euro oraz o powierzchni równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (10,95 ha) lub średniej wojewódzkiej w regionach, gdzie są mniejsze gospodarstwa. Jednocześnie takie gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha.

 

Młody rolnik 2020 – za co punkty?

O tym, kto otrzyma dotacje będzie decydować lista rankingowa, która jest tworzona na podstawie liczny uzyskanych punktów. Żeby w ogóle mieć nadzieję na uzyskanie dotacji należy zdobyć co najmniej 8 punktów.

W naborze wniosków o dotacje dla młodego rolnika w 2020 roku punkty są przyznawane za:

 • odpowiednie kwalifikacje zawodowe – od 2 do 5 punktów;
 • za powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika – nawet do 7 punktów;
 • inwestycje służące ochronie środowiska i klimatu – do 5 punktów;
 • różnicę wieku powyżej 25 lat między rolnikiem przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem – 4 punkty;
 • różnicę wieku od 15 do 25 lat między rolnikiem przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem – 2 punkty;
 • przejęcie co najmniej jednego gospodarstwa rolnego w całości – 3 punkty; 
 • inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą – 3 punkty;
 • opracowanie i stosowanie planu nawozowego – 2 punkty;
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych –1 punkt;
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie – 1 punkt;
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie –1 punkt.

 

r e k l a m a

Na co można przeznaczyć dotacje dla młodego rolnika?

ARiMR przyznaje dotację w wysokości 150 tys. złotych, która jest  wypłacana w dwóch ratach:

 • 1 rata w wysokości 120 tys. złotych, która jest wypłacana na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 2 rata w wysokości 30 tys. złotych po zrealizowaniu biznesplanu.
Zgodnie z prawem dotacje dla młodego rolnika należy przeznaczyć w całości na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Co istotne, aż 70% dotacji należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Co do środków trwałych, to nie mogą być do nich zaliczone zakupy rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji.

ARiMR za inwestycje w środki trwałe uznaje m.in.:

 • zakup gruntów;
 • zakup inwentarza żywego;
 • zakup wyłącznie nowych maszyn rolniczych, urządzeń rolniczych oraz wyposażenia;
 • inwestycje budowlane, które są położone na gruntach, których młody rolnik jest właścicielem lub je dzierżawi od państwa lub samorządu.

 

Czego nie można sfinansować z dotacji dla młodego rolnika?

ARiMR przypomina, że dotacja dla młodego rolnika NIE może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

 

Młody rolnik 2020 – do kiedy i gdzie wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji dla młodych rolników można składać w oddziałach regionalnych ARiMR:

 • osobiście,
 • drogą elektroniczną,
 • za pośrednictwem poczty.

Termin naboru wniosków na „Pomoc dla młodych rolników” upływa w poniedziałek 17 sierpnia 2020 roku.

Paweł Mikos
Fot. Pixabay  

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a