Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Nawet 300 tys. zł dla rolników dotkniętych klęskami i skutkami ASF

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Nawet 300 tys. zł dla rolników dotkniętych klęskami i skutkami ASF
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 04.01.2022r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dotacje dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku szerzenia się ASF lub klęsk żywiołowych. Rolnicy mogą ubiegać się maksymalnie o 300 tys. zł. Na jakich warunkach można otrzymać dotacje?

Ruszył nabór wniosków o dotację na przeciwdziałanie skutkom klęsk i ASF

3 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. W rozpoczętym naborze, który będzie trwać do 30 grudnia 2022 r., dokumenty należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR.

Wnioski, jak zwykle można składać osobiście, jednak Agencja preferuje korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

r e k l a m a

Jacy rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Do pierwszej z nich należą ci rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, do drugiej zaś gospodarze, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem ASF.

Aby ubiegać się o pomoc finansową szkody musza wystąpić w roku, w którym rolnik chce złożyć wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Co istotne, muszą one dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Natomiast jeśli chodzi o szkody wynikłe z uwagi na ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Nawet 300 tysięcy złotych dotacji

Maksymalne dofinansowanie w okresie realizacji programu, jakie może otrzymać rolnik wynosi 300 tys. zł.

Pamiętać jednak należy o tym, że  nie może ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF – na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanych z produkcją świń.

Michał Czubak
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a