Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Nawet 70 tys. zł dopłaty dla producentów świń. Jakie stawki i termin naboru wniosków?

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Nawet 70 tys. zł dopłaty dla producentów świń. Jakie stawki i termin naboru wniosków?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 10.01.2023r.

Rusza nabór wniosków o pomoc dla producentów trzody chlewnej. Czasu na złożenie dokumentów jest jednak niewiele. Kiedy ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków? Jakie są stawki wsparcia? Kto może ubiegać się o dopłaty?

Rolnicy utrzymujący świnie dostaną nadzwyczajną pomoc w związku z wojną w Ukrainie

Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej będą mogli otrzymać nowe wsparcie w ramach działania PROW „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

Działanie to jest jednorazowym mechanizmem, będącym odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej. Budżet wsparcia wynosi prawie 155 mln euro.

r e k l a m a

Kiedy można złożyć wniosek o dopłaty dla producentów świń?

Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę będzie przyjmować ARiMR. Dokumenty będzie można złożyć w dniach od 18 do 31 stycznia 2023 roku. Czasu jest więc niewiele - rolnicy będą mieć tylko 14 dni na wysłanie dokumentów.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dopłaty dla producentów świń?

Wnioski o przyznanie dotacji składa się elektronicznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR w Platformie Usług Elektronicznych.

Załączniki, które nie zostaną dołączone do wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pośrednictwem formularza, mogą zostać złożone bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji albo za pośrednictwem poczty.

ARiMR informuje, że decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane w terminie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek bankowy rolnika.

r e k l a m a

Kto może ubiegać się o dotacje dla producentów świń?

Pomoc jest przeznaczona dla rolników zajmujących się produkcją świń w cyklu zamkniętym. Wysokość wsparcia wynosić będzie co najmniej 2,4 tys. zł i nie więcej niż 15 000 euro (ok. 70 tys. zł) na rolnika.

Wysokość pomocy będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego mierzonej historyczną skalą produkcji (zróżnicowanie poszczególnych przedziałów ze względu na wielkość produkcji).

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 • zgłosił do dnia 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia urodzonych w siedzibie stada w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.;
 • zgłosił do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy do IRZ, oznakowanie co najmniej 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonego w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia od dnia 1 kwietnia 2022 r.;
 • prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń
 • spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  -prowadzi produkcję ekologiczną
  -przyznano mu pomoc w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”,
  -przyznano mu płatność za zazielenienie,
  -zrealizował inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu,
  -zrealizował operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu
  -zrealizował operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”,
  - wytwarza energię elektryczną w instalacji OZE,
  - wykonał w gospodarstwie urządzenie wodne do ujmowania wód powierzchniowych.

Jakie są stawki dopłat dla hodowców świń?

Producenci świń otrzymają jednorazowe, ryczałtowe wsparcie w wysokości:
 • 2400 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuk;
 • 5000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 sztuk;
 • 10 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 99 sztuk;
 • 20 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 199 sztuk;
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 299 sztuk;
 • 40 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 300 sztuk i nie więcej niż 399 sztuk;
 • 50 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 400 sztuk i nie więcej niż 499 sztuk;
 • 60 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 500 sztuk i nie więcej niż 599 sztuk;
 • 70 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 600 sztuk zwierząt gatunku świnia.

Kamila Szałaj, fot. archiwum

Widziałeś już nasze video "Rząd powinien dać rolnikom nawozy zamiast kiełbasy. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a