Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Nowa WPR – mniej na inwestycje, więcej na mniejsze gospodarstwa oraz młodych rolników

Nowa WPR – mniej na inwestycje, więcej na mniejsze gospodarstwa oraz młodych rolników
Pieniądze i Prawo PROW
Data publikacji 13.06.2018r.

Ma być nowocześniej i prościej, ale również oszczędniej, tak wg Komisji Europejskiej będzie wyglądała przyszła Wspólna Polityka Rolna. Ma być też sprawiedliwie, co jednak wcale nie oznacza, że pieniądze będą podzielone tak, aby wyrównać dopłaty we wszystkich krajach członkowskich.Większa premia dla młodych

Nowa WPR jeszcze silniej niż obecna stawia na młodych rolników. Państwa członkowskie mają zarezerwować co najmniej 2% krajowego przydziału na płatności bezpośrednie na wsparcie dla młodych rolników rozpoczynających działalność. Może to być, jak dotychczas, dodatkowa roczna płatność oddzielona od produkcji na hektar lub dotacja na inwestycje.

Maksymalna kwota pomocy na założenie działalności rolniczej przez młodych rolników zostanie zwiększona do 100 tys. euro.

Zakłada się, że kraje członkowskie będą mogły w PROW ustanowić takie wsparcie dla młodych, które poprawi im dostęp do ziemi. Ponadto państwa członkowskie będą mogły ustanowić instrumenty finansowe wspierające kapitał obrotowy dla młodych rolników, którzy często stoją w obliczu znacznych trudności związanych z finansowaniem, biorąc pod uwagę wysokie inwestycje i niskie zyski gospodarstwa rolnego na etapie rozruchu.

Wsparcie zależne od ochrony środowiska

Oprócz wspierania młodych rolników oraz mniejszych i średnich gospodarstw nowa WPR będzie skoncentrowana bardzo mocno na wspieraniu działań na rzecz środowiska i klimatu. Trzy z dziewięciu konkretnych celów przyszłej WPR będą dotyczyły środowiska i klimatu. Chodzi o kwestie związane ze zmianą klimatu, zasobami naturalnymi, różnorodnością biologiczną, siedliskami i krajobrazami. Państwa członkowskie będą musiały w planach strategicznych określić, w jaki sposób zamierzają osiągnąć te cele, zapewniając rolnikom spełnienie wszystkich przewidzianych wymagań w zakresie środowiska i klimatu.  • W nowej WPR Polska ma otrzymać 9,2 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Jest to kwota o 4,2 mld euro mniejsza niż w PROW 2007–2013 i o 1,7 mld euro mniejsza niż w PROW 2014–2020

Przyszła WPR ma uzależnić wsparcie dochodu rolników oraz płatności obszarowych i zwierzęcych z zastosowaniem praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i klimatu. Każdy kraj członkowski będzie musiał z krajowych przydziałów płatności bezpośrednich realizować tzw. ekoprogramy. Jednakże rolnicy nie będą zobowiązani do przyłączenia się do nich. Te programy będą musiały wykraczać poza to, co jest już wymagane w ramach cross compliance. Każde państwo członkowskie powinno zaprojektować je według własnego uznania. W przyszłej WPR planuje się utrzymanie „zobowiązań rolnośrodowiskowoklimatycznych”, które będą ponownie obowiązkowe dla państw członkowskich, ale dobrowolne dla rolników Na takie programy trzeba będzie przeznaczyć co najmniej 30% swojego budżetu przewidzianego na PROW.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 3 stron.

Widziałeś już nasze video "Krzysztof Tołwiński: Budżet na rolnictwo kulą u nogi rolników"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a