Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Poniosłeś straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub ASF? Możesz ubiegać się o dotację

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Poniosłeś straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub ASF? Możesz ubiegać się o dotację
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 27.12.2021r.

300 tys. zł - tyle może wziąć rolnik poszkodowany przez klęski żywiołowe lub ASF. Nabór wniosków w ARMiR rusza tuż po nowym roku. Kto może ubiegać się o pieniądze? Na co można je przeznaczyć?

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem ASF, mogą niebawem składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. ze wzflędu na trudną stuację związaną z ASF, nabór rusza już za tydzień, 3 stycznia 2022 roku. Potrwa aż 12 miesięcy - do 30 grudnia 2022 roku.

r e k l a m a

Kto może ubiegać się o wsparcie na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. 

O dotacje mogą wystąpić także hodowcy trzody, którym w związku z ASF wybito stado. 

Wsparcie należy się rolnikom, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast, w przypadku wstąpienia ASF, o pomoc mogą ubiegać się hodowcy, którzy stracili co najmniej 30 proc. świń.  

Na jakie inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa można wziąć dotację?

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, m.in. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Natomiast w przypadku wystąpienia ASF, wsparcie może dotyczyć inwestycji innych niż związane z produkcją świń.

r e k l a m a

Ile pieniędzy może dostać rolnik na odtworzenie potencjału produkcji rolnej?

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Ponad 1500 rolników wystąpiło o wsparcie na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

W ramach PROW 2014-2020 do końca października 2021 roku na to działanie wnioski złożyło prawie 1500 rolników na kwotę niemal 100 mln zł. Umowy z ARiMR zawarło jedynie 506 beneficjentów na kwotę 24 mln zł. 

Największe zainteresowanie program budził na Mazowszu – chce z niego skorzystać ponad 660 osób.  

W kończącym się 2021 roku wpłynęło wniosków na kwotę 3,3 mln zł. 

Kamila Szałaj, fot. Sad Nowoczesny

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a