Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Zasiłek chorobowy KRUS będzie dwa razy wyższy. Ale składka wzrośnie jeszcze bardziej

wk
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Zasiłek chorobowy KRUS będzie dwa razy wyższy. Ale składka wzrośnie jeszcze bardziej
Pieniądze i Prawo KRUS
Data publikacji 16.12.2021r.

Będą wyższe jednorazowe odszkodowania oraz zasiłki chorobowe. Ale od pierwszego kwartału 2022 r. wzrośnie też rolnikom wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. O ile więcej trzeba będzie zapłacić?

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

r e k l a m a

Odszkodowania za niezdolność do pracy oraz zasiłek chorobowy mają być wyższe

Polega ono na podniesieniu wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej do kwoty 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie wynosi on 809 zł i taka stawka nie była zmieniana od 2018 r.

Rząd proponuje także podniesienie zasiłku chorobowego do kwoty 20 zł za każdy za dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwalnie co najmniej przez 30 dni. Obecnie wynosi on 10 zł i taka stawka nie była zmieniana od 2009 r.

Projekt przewiduje również podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego COVID-19 do kwoty 30 zł.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wzrośnie z 42 do 60 zł

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłek chorobowy są świadczeniami przysługującymi z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, które finansowane jest z Funduszu Składkowego. Fundusz ten nie korzysta z dotacji budżetowej i tworzy się ze składek, których wysokość ustala Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwana „Radą Rolników”.

Rada wydała w grudniu opinię w sprawie podwyższenia wysokości jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego. Jednocześnie dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu Składkowego Rada Rolników uchwaliła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. w wysokości 60 zł (obecnie obowiązująca składka wynosi 42 zł).

Stan finansów Funduszu Składkowego, przy podniesionej miesięcznej składce na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie do 60 zł, zapewnia pokrycie w 2022 r. wydatków z tytułu podwyższenia jednorazowego odszkodowania do wysokości 1033 zł oraz zasiłku chorobowego do wysokości 20 zł.

 

wk

Zdjęcie: Pixabay

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a