Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 12 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

100-procentowe absolutorium dla zarządu OSM Koło w tajnym głosowaniu

. .
Kategoria: Polskie mleko Data: 13.10.2020
100-procentowe absolutorium dla zarządu OSM Koło w tajnym głosowaniu
Polskie mleko Spółdzielnia mleczarska
Data publikacji 13.10.2020r.

Edmund Junkiert – przewodniczący rady nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, otworzył zebranie podsumowujące 2019 r., od przywitania gości, delegatów i pracowników. Zebranie z powodu epidemii koronawirusa po raz pierwszy nie odbyło się zgodnie z wieloletnią tradycją kolskiej spółdzielni 29 czerwca, a dopiero 25 września.

r e k l a m a

Następnie dokonano wyboru władz walnego. W wyniku głosowania Krzysztof Michalak został przewodniczącym, Jan Rybicki sekretarzem zaś asesorami: Jacek Król oraz Wojciech Andrzejewski. W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Barbara Frątczak, Andrzej Betlej, Henryk Krygier, Mariusz Szewczyk i Marian Adamski. Komisję wnioskową utworzyli: Małgorzata Janusz-Franków, Andrzej Małecki oraz Andrzej Zalewski. W skład komisji wyborczej weszli: Stanisław Kosmala, Dariusz Witczak oraz Marcin Piguła.

W Zebraniu Przedstawicieli udział wzięła nieliczna grupa gości, w której znaleźli się: Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Jan Dworniak – prezes Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego, Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” oraz Krzysztof Grabowski – wicemarszałek woj. wielkopolskiego.

Niebawem 500 mln l mleka

r e k l a m a

Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił Czesław Cieślak – prezes OSM w Kole. Na wstępie podkreślił znaczącą rolę Zebrania Przedstawicieli stwierdzając, że jest ono najwyższą władzą w OSM Koło. Przedstawił również wielkość skupu oraz sprawy finansowe.

W 2019 r. nasza spółdzielnia przerobiła łącznie 349 mln 476 tys. l mleka, co stanowi dynamikę wzrostu na poziomie 111,2% w stosunku do roku poprzedniego. Średnia cena skupu, jaką wypłaciliśmy naszym dostawcom wynosiła 1,31 gr netto i była o 2 grosze niższa od ceny z 2018 r. Ze skupionego mleka wyprodukowaliśmy m.in. 30 458 t mleka w proszku (o ponad 3000 t więcej niż rok wcześniej), 13 228 t masła (o 1238 t więcej niż w 2018 r.), 8788 t serka wiejskiego (o 430 t więcej). Większa była też produkcja śmietan i napojów fermentowanych. Blisko 32 mln l skupionego mleka przekazaliśmy do Konina, gdzie produkowane są: świeże mleko spożywcze, twarogi białe i wędzone, a także w razie potrzeby mleko w proszku – mówił Czesław Cieślak.

Zgodnie z podjętymi przez Zebranie Przedstawicieli uchwałami OSM w Kole i OSM w Ostrowie Wielkopolskim z dniem 1 października ub.r. spółdzielnia w Ostrowie Wielkopolskim została prawnie przejęta przez naszą spółdzielnię. Rozpoczęliśmy tam prace remontowo-inwestycyjne, by zwiększyć moce przerobowe, asortyment i sprzedaż zarówno na rynek krajowy, jak i do państw ościennych, takich jak: Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Rumunia, a także Niemcy – dodał prezes Cieślak.

W dalszej części swojego wystąpienia prezes zarządu kolskiej spółdzielni mówił o osiągniętym w ubiegłym roku zysku i planach na przyszłość.

W 2019 r. nasza spółdzielnia osiągnęła zysk netto w wysokości 6 mln 269 tys. złotych. Za trzy miesiące skończy się 2020 r. zapowiadający się dużym spadkiem cen masła w porównaniu do lat poprzednich. Na szczęście, ceny mleka w proszku wyraźnie wzrosły. Pandemia, która przyszła do Polski w marcu, spowodowała wiele zawirowań zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie. Prowadzona przez naszą spółdzielnię ekspansja skupu poprzez przyjmowanie nowych dostawców, a także przejęć spółdzielni doprowadziła do przekroczenia dziennego skupu w wysokości miliona litrów. Doprowadzenie do końca przejęcia – od 1 października bieżącego roku spółdzielni w Koninie, doprowadzi do kolejnych rekordów skupu. W najbliższej perspektywie możliwy jest przerób ok. 500 mln l mleka rocznie, czyli ok. 1 mln 400 tys. l dziennie. W tym roku zwiększamy produkcję i sprzedaż wszystkich naszych wyrobów. Znacznie zwiększyliśmy, poprzez niewielką modernizację, produkcję na eksport mleka w proszku, co pozwoli nam na roczną produkcję zbliżoną do 35 tys. ton. Zwiększamy także produkcję serka wiejskiego. Jednak największy wzrost nastąpił w produkcji napojów fermentowanych: maślanek, kefiru oraz uruchomionej niedawno produkcji śmietan na eksport. To dobry symptom do rozwoju naszej spółdzielni. Jednak, by sprostać zadaniom, jakie sobie stawiamy, konieczna będzie dalsza rozbudowa naszej spółdzielni. W 2019 r. praktycznie nie prowadziliśmy inwestycji, w bieżącym modernizujemy spółdzielnię w Ostrowie Wielkopolskim, instalując tam nowe linie produkcyjne. Rozbudowujemy też magazyn chłodniczy w Kole. Myśląc o rozwoju spółdzielni musimy rozbudować zakład w Kole instalując tu nowe urządzenia do produkcji nowych wyrobów. To ambitne zadania, lecz pozwolą na umocnienie pozycji rynkowej naszej spółdzielni. Nie zapominamy także o naszych członkach, dostawcach mleka. Co roku zwiększamy Fundusz Rozwoju Hodowli. Zwiększamy też możliwości zaopatrzenia w środki do produkcji. Skupujemy zboże i kukurydzę, którą suszymy również usługowo naszym dostawcom. Przyspieszyliśmy wypłatę udziałów, już wypłacamy udziały za wypowiedziane członkostwo w 2018 r., od stycznia rozpoczniemy wypłaty za 2019 r. Spółdzielnia nie posiada żadnych kredytów, jest na dobrej drodze do dalszego rozwoju.

  • Krzysztof Grabowski - wicemarszałek woj. wielkopolskiego


Zdanie rady nadzorczej

Na początku chciałbym szczególnie powitać przedstawicieli, którzy po raz pierwszy zostali wybrani na zebraniach rejonowych na czteroletnią kadencję. Jako przedstawiciele wszystkich członków, którzy dostarczają mleko do kolskiej spółdzielni, ocenicie pracę rady nadzorczej oraz wyniki spółdzielni. Przedstawicie wnioski, które waszym zdaniem poprawią funkcjonowanie spółdzielni. Rada i zarząd wykorzystają je w swojej dalszej pracy – mówił przewodniczący rady.

W dalszej części wystąpienia Edmund Junkiert mówił o wzroście skupu mleka, który pozwala na maksymalne wykorzystanie linii produkcyjnych.

Wzrost produkcji natłuszczonego mleka w proszku cieszy nas szczególnie z uwagi na rosnącą cenę zbytu naszego sztandarowego produktu. Sprzedaż mleka w proszku była głównym źródłem dochodów spółdzielni w 2019 r. i miała bezpośredni wpływ na płaconą cenę. A to właśnie wzrost ceny w skupie mleka jest wnioskiem najczęściej stawianym na większości zebrań rejonowych, jak i Zebraniu Przedstawicieli. W ubiegłym roku na terenie działalności OSM w Kole odbyło się 19 zebrań rejonowych, w których udział wzięło 722 członków spółdzielni i 116 dostawców. Oprócz spraw sprawozdawczych na zebraniach zgłoszono wiele wniosków, które zostały wnikliwie rozpatrzone na posiedzeniu rady nadzorczej. Jednym z wniosków powtarzających się na zebraniach było zmniejszenie odpisu na udział członkowski. Jednak z uwagi na inwestycje oraz bieżące wypłacanie zobowiązań byłym członkom, rada postanowiła utrzymać dotychczasowy odpis na udziały. Tylko w 2019 r. spółdzielnia wypłaciła byłym członkom 2853 010 zł należnych udziałów. Na koniec 2019 r. w spółdzielni było 2956 członków, a fundusz udziałowy wynosił 67 743 310 zł. W roku sprawozdawczym zwiększył się on o 8 mln 474 tys. zł. W grudniu 2019 r. w naszej spółdzielni odbyła się lustracja przeprowadzona przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie. Objęła ona okres od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 2019 r. W lustrowanym okresie w działalności spółdzielni zauważono szereg zjawisk, które zasługują na pozytywną ocenę. Szczególnie te w zakresie zaangażowania środków finansowych w inwestycje, głównie w zakład miejski: zainstalowanie nowej linii do produkcji serka wiejskiego, zakup pakowaczek do masła, serka wiejskiego i śmietan oraz tanków procesowych. Inwestycje te pozwoliły na zwiększenie skali produkcji, co przy dzisiejszym handlu z sieciami jest bardzo ważne – powiedział przewodniczący Junkiert.

Na zakończenie Edmund Junkiert w imieniu rady nadzorczej gorąco podziękował dostawcom, pracownikom i zarządowi za ciężką i efektywną pracę na rzecz rozwoju kolskiej spółdzielni.

Rada docenia starania zarządu ukierunkowane na osiągnięcie wysokiej pozycji wśród spółdzielni mleczarskich w Polsce i dążenie do umocnienia rozpoznawalności marki OSM w Kole zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

Jaki jest obecny stan polskiego mleczarstwa?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Jak wzmocnić odporność w czasie pandemii COVID-19?

Jak wzmocnić odporność w czasie pandemii COVID-19?

Płacisz tylko

19,90 zł

Cena regularna 24,90 zł

SPRAWDŹ
Następnie głos zabrał Waldemar Broś – prezes KZSM, który w kilku zdaniach podsumował 2019 r. polskiego mleczarstwa.

Rok 2019 był kolejnym rekordowym, pod względem skupu, rokiem. W skali kraju skupiono 11 mld 828 mln l mleka, czyli o przeszło 214 mln l więcej niż w 2018 r. Szacuję, że taki 2–2,5-procentowy wzrost produkcji zanotujemy na koniec roku i przekroczymy 12 mld l mleka w skupie. Na poziomie ub.r. utrzymuje się średnia cena mleka w skupie. W kraju waha się ona na poziomie 1,33–1,35 zł/l. Na pewno niższe przychody ze sprzedaży wyrobów mleczarskich uzyskają na koniec roku zakłady przetwórcze, a to głównie za sprawą pandemii i problemów z eksportem. Jest też pozytywne zjawisko, obserwujemy spadek importu, szacuję, że na koniec roku będzie on niższy o ok. 8%. Myślę, że 2020 r. dla polskiego mleczarstwa, mimo trudnego okresu od marca do czerwca, nie będzie najgorszy.


  • Od prawej: Tadeusz Malczyk- zastępca prezesa OSM w Kole, Waldemar Broś - prezes KZSM, Jarosław Cieśliński - radny
W dalszej części wystąpienia prezes KZSM mówił o konieczności stworzenia komisji trójstronnej, by wartość dodaną, której znaczną większość przejmują wielkie sieci handlowe, dzielić sprawiedliwie.

Jeśli nie dopracujemy się ustawowego powołania komisji trójstronnej składającej się z rolników, przetwórców i przedstawicieli handlu, nic się nie zmieni, pozostaną tylko słowa o konieczności jej powstania. Musi zostać zapisane w ustawie stwierdzenie, że wartość dodaną należy dzielić sprawiedliwie.

Dobra decyzja

Kolejnym zabierającym głos był Czesław Bińkowski z oddziału w Ostrowie Wielkopolskim.

Czas szybko ucieka, minął już rok odkąd nasz zakład wszedł w struktury OSM w Kole. W rozmowach z rolnikami słyszę zadowolenie z tego przyłączenia. Widać to szczególnie 15 każdego miesiąca, kiedy to na konta producentów mleka wpływa wypłata za dostarczone mleko. Podkreślę, że zyskali nie tylko rolnicy, ale też zakład, który jest modernizowany.

W dalszej części swojego wystąpienia Czesław Bińkowski poruszył temat dopłat do kontroli użytkowości mlecznej, zaznaczając, że taka pozycja powinna znaleźć się w cenniku kolskiej spółdzielni.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody