Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak budować strukturę dawki pokarmowej w żywieniu krów?

Jak budować strukturę dawki pokarmowej w żywieniu krów?
Polskie mleko żywienie krów
Data publikacji 27.11.2019r.

Efektywna strukturalność dawki, czyli peNDF ma duży wpływ na pracę żwacza. Dla siana peNDF wynosi 53,9% s.m., a przy sieczce słomy o długości 5-7 cm, nawet 73% s.m.

Zatem jak budować strukturę dawki pokarmowej, czy lepsza w tym celu jest słoma czy może siano? Na to pytanie odpowiadają wyniki doświadczenia.

Lepsza słoma

r e k l a m a

W I grupie krowy otrzymywały 15 kg siana i 6,5 kg śrutowanego ziarna kukurydzy, zaś te z II grupy żywiono sianem – 9 kg, słomą – 3 kg i śrutowanym ziarnem kukurydzy – 9,5 kg. W II grupie było zdecydowanie więcej skrobi. Pobranie peNDF w I grupie wyniosło 5,29 kg, skrobi 3,80 kg, a całkowity czas przeżuwania wyniósł 751 minut. Z kolei w II grupie krowy pobrały 3,78 kg peNDF, 5,46 kg skrobi, a przeżuwanie trwało 803 minuty. Pomimo że w drugiej grupie krowy pobrały więcej skrobi, a mniej peNDF, to przeżuwanie trwało dłużej. Świadczy to o lepszym działaniu słomy na strukturalność dawki pokarmowej w stosunku do siana.

Zatem zarówno siano jak i słoma będą wpływać na polepszenie struktury zbyt rozdrobnionego TMR-u, jednak słoma bardziej wydłuży czas przeżuwania, a więc wolniej treść będzie przechodziła przez żwacz. Słoma również bardziej podrażni ślinianki krów, prowadząc do produkcji dużych ilości śliny posiadającej właściwości buforujące.

r e k l a m a

Andrzej Rutkowski
Zdjęcie: Archiwum TPR

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: Dlaczego ekolodzy paradoksalnie uratują rolnictwo?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a